НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 В ПОНЕДЕЛНИК ОТКРИВАТ УЧЕБНАТА ГОДИНА
ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

На 30.09.2013 г. (понеделник) в 10.00 ч. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” ще бъде открита новата учебна 2013/2014 година. Тържеството ще се проведе в зала „Вапцаров”. Програмата започва с посрещане на г-н Иван Иванов - зам.-министър на отбраната на Р. България, както и на висши военни. Тържеството ще продължи с посрещане на бойното знаме на училището в залата, със словото на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров по случай откриването на новата учебна 2013/2014 година, приветствия и тържествено връчване на почетен кортик на изявен курсант от завършващия випуск.
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” продължава тенденцията за модернизиране и оптимизиране на учебно-материалната база. По случай откриването на новата 2013/2014 учебна година, официалните гости ще открият тържествено три нови тренажора.
По традиция дами-курсанти посрещат гостите при откриването на нови тренажори във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
Навигационен тренажор „Корабен мостик” даващ възможност за пълен контрол и наблюдение на мостиците, корабите, обектите, параметрите на околната среда и ситуациите по време на тренировката. Съществуват система за запис и възпроизвеждане на ситуациите, възникващи по време на упражнението и система за независима оценка на проведените упражнения. Тренажорът има четири мостика, от които един е със седем канална визуализация (315°), един е с пет канална визуализация (225°) и два мостика са с три канална визуализация (135°).
Симулатор VTMS (Vessel Traffic Management Solutions) във факултет „Навигационен”. Чрез него ще бъдат създадени нови, по-добри възможности за научноизследователска работа в една сравнително нова област на приложение на информационните технологии, от която се очаква значителен принос по отношение на осигуряване на безопасността на корабоплаването, свързаните с нея дейности по опазване на човешкия живот и на чистотата на морето. Модернизираната лаборатория ще предостави по-добри условия за обучение на бъдещите капитани на кораби, които ще взаимодействат непосредствено с подобни системи в своята ежедневна дейност, ползвайки информационните услуги, които те предоставят и съобразявайки се с изискванията, които те поставят, както и на бъдещите инженери, които ще поддържат и развиват системата за наблюдение на корабния трафик.
Тренажор ERS 5000 TechSim
„Симулатор на машинно отделение” в катедра „ Корабни силови уредби” представлява точно и детайлно копие на системите, механизмите и оборудването на съвременен кораб. Текущата версия на тренажора разполага с модели на три кораба: фрегата клас „Anzac”; дизел-електроход и танкер-продуктовоз. На тренажора могат да се възпроизвеждат в степен близка до реалността ситуации, възникващи по време на носене на машинна вахта в съвременно машинно отделение. Дава възможност за създаване на навици, за разширена и всеобхватна подготовка на членовете на машинна команда, носещи вахта в машинното отделение при нормална експлоатация или в аварийни условия. Разполага със система за независима оценка на компетентността на членовете на машинната команда.
Тържеството по случай откриването на новата учебна година ще завърши с академична лекция на доц. д-р Христо Смоленов на тема „Зараждането на науката и първата световна цивилизация в земите на днешна България”.