НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 РУСАЛКИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН МОРСКИ СГОВОР (ДО 1944 Г.)
През м. януари т.г. се навършват 90 години от излизането на брой № 1 на най-масовото и най-авторитетното национално морско издание у нас през първата половина на ХХ век: списание „Морски сговор” (1924 – 1944 г.), официален орган на организацията Български народен морски сговор (БНМС). По този повод „Морски вестник” започва цикъл от публикации, свързани с теми, разглеждани в списанието. Първата от тях е за русалките на БНМС.

Русалките са „най-нежният тип гребни лодки”. В дейността на БНМС за масовизиране на морския и речен спорт гребане, русалките заемат важно място. Фактът, че в сборника от ръководни документи на БНМС под общото заглавие „Правилници за водния спорт” от 1928 г. има отделено специално място за русалките, е показателен. За тях са посветени „Правила за запазване и поддържане на русалките”.
Русалките не са български патент. Идеята за тяхното строителство и използване в масови мащаби е взета „назаем” от дейността на морските обществени организации и движения в Западна Европа. Русалката, макар и „нежна”, е достатъчно здрава, за „да осигури плавателността и мореходността” на лодката, „даже и при най-неблагоприятни моменти на натоварване. …

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „От фондовете на Държавен архив - Варна” на раздела „Морски колекции”.