НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО „ЗА ЧИСТИ И
БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ”

Уважаеми членове и симпатизанти на Сдружение „За чисти и безопасни фарватери”

На 15 януари (сряда) от 17.00 ч. (при недостатъчен кворум - от 18.00 ч.) в Дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса (ул. „Ген. Столетов” № 3, Варна) ще се проведе Общо събрание на Сдружението „За чисти и безопасни фарватери” (СЧБФ) при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2013 г.
2. Приемане на годишния отчет на Ревизионната комисия за 2013 г.
3. Приемане на основни насоки и програма за дейността и бюджет за 2014 г.
4. Разни.
По т. 3 от УС е избрана комисия за събиране на предложения по Проекторешенията относно плана, насоките за работа и бюджета за 2014 г. в състав: председател: г-н Марио Димитров и членове: капитан І ранг Тодор Йотов и капитан ІІІ ранг Панайот Панайотов.
На събранието (по готовност) ще се събира и членския внос за 2014 г.
Поканваме членове и симпатизанти на сдружението за участие в мероприятието!
Щастлива Нова 2014 година от името на УС на СЧБФ!  

С уважение:
председател на СЧБФ о.з. капитан І ранг Веселин РУСИНОВ