НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НА СТАЖ НА МОТОРНИЯ КОРАБ „ОПАЛ” (1968 Г.)
Обучението ни по специалността „морско корабоводене” в Техникума по корабостроене беше сериозно и задълбочено. Доказателство за това беше, може би, постоянно намаляващата бройка на съучениците ми по време на четирите години, който прекарах в техникума. Както писах по-рано, постъпихме 42-43 души в първи курс. Във втори курс бяхме вече 30, а в трети курс - 23 души. В началото на четвърти курс останахме едва 18 курсисти. Един от нас, Здраво Кирилов Киров почина от левкемия малко преди завършване на обучението ни, т.е. до семестриално завършване останахме 17 на брой. От тази бройка завършихме семестриално 12 души. Това, обаче, не беше краят. След това имаше известно време стаж на корабите от търговския флот и накрая дипломирането ставаше след полагане на матура - български език и литература, и математика, плюс държавен изпит по корабоводене.
Отивайки малко напред, ще поясня, че при семестриален успех по български език и математика 5.00 и повече, курсистите можеха да се освободят от матура по тези два предмета, но освобождаване от изпита по корабоводене, независимо от успеха, нямаше. Преподавателят ни по навигация, мореходна астрономия, радиотехника, електро- и радионавигационни прибори, Димитър Симеонов, казваше, че „параход за тройка не може да се кара” и беше вдигнал летвата много високо. От тези 12 души, които бяха допуснати до матура и  държавен изпит, само 5 (пет) се дипломирахме от първия път. От тези пет души трима кандидатствахме и бяхме приети във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” - двама по специалността „корабоводене” и един по специалността „корабни машини и механизми”. ...

Пълният текст на този разказ на капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ можете да прочетете в рубриката „Спомени на флотски ветерани”.