НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НОВА ИНИЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ
„ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖА”

Сдружение „ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖА”, със съдействието на г-н Илиян ЯНЧЕВ, кмет на Община Малко Търново, организира кръгла маса „Успешни модели за опазване и социализиране на културното наследство”. Тя ще се проведе от 6 до 8 юни 2014 г. в хотел - Невен, гр. Ахтопол, съобщават от Програмно-координационния център за научни изследвания - ЕКОПАН.
Това е четвъртата поредна кръгла маса, която организира сдружението. Основната цел е: опазване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на територията и акваторията на нашата страна и съдействие за създаването на условия за развитие на културния живот, историята, археологията и специализирания туризъм в района на Странджа с крайбрежната ивица и шелф.
Вярно на своята мисия, ръководството на сдружението успява да допринесе за съхраняването на националната идентичност и колективната ни историческа памет, както и да стимулира алтернативните начини на живот и мислене в региона.
В програмата е предвидено посещение на Малко Търново, включващо.:
- Разглеждане на култовия комплекс в м. „Мишкова нива”;
- Поднасяне на цветя на паметния знак на проф. Александър Фол;
- Среща с ръководството на Община Малко Търново, посветена на развитието на научната програма за Странджа.
Подновяването на вниманието на българската научна общност към Странджа и нейното черноморско крайбрежие е определена заслуга на ръководството на сдружението:  инж. Петър Кънев - председател на Управителния съвет, Пламен Крайски - председател на Обществения съвет и д-р Атанас Орачев - председател на Научния съвет. То продължава изследователска и културна стратегия, формулирана от световно известния български учен проф. Александър ФОЛ през 80-години на миналия век.

Контакти: тел. 0884 719 185
ел. адрес: e-mail: anchors-bg@mail.bg

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Кръгла маса

7 юни 2014 г., хотел „Невен”, гр. Ахтопол

Успешни модели за опазване и социализиране на културното наследство
Куполна гробница в м. „Мишкова нива” - забележителен паметник на културно-историческото ни наследство, номиниран през 2014 г. от организацията „Европа Ностра” за европейска защита и съхранение. Илюстрацията дължим на издателите на книгата „Горите в Бургаска област - история и настояще”, 2014.
Паметен знак на проф. Александър Фол (1933-2006) пред Историческия музей – гр. Малко Търново. 
Александър Фол е почетен гражданин на Малко Търново (2013), вдъхновител и ръководител на научната програма „Странджа - Сакар“ (1975-1996), един от основателите на Програмно-координационния център за научни изследвания (1980), по-късно ЕКОПАН ЕООД. Автор на знака, Огнян Петков
09.00 - 11,00 ч. - Първо заседание
1. „Опазване на културното наследство - еволюция на обществените представи” от доц. д-р арх. Йорданка КАНДУЛКОВА, УАСГ

2. „Управление на риска на иновационните проекти в системата на културноисторическото наследство" от д-р Миланка ПАТАК.

3. „Старините на България. Опазване и устойчиво развитие. Модели на успехи и провали” от проф. Диана ГЕРГОВА, НАИМ към БАН

4. „Опазване и социализиране на културното наследство под вода - има ли български модел?” от д-р Христина АНГЕЛОВА, Център по подводна археология, Созопол

5. „Европейски програми - 2014-2020 г., предоставящи финансова помощ за проекти в областта на културното наследство” от Зоя АНЧЕВА, експерт

6. „Опитът на Съюза на колекционерите в България в опазването и социализирането на културното наследство” от проф. Валери СТЕФАНОВ - СУ, Председател на Съюза на колекционерите

7. „Незаконният трафик на културни ценности и опазването на културното наследство” от Андрей МЛАДЕНОВ, ДАНС

11,00 - 11,15 ч, - Кафе - пауза
8. „Възстановяване на античната крепост „Перистера” до град Пещера по Оперативна програма „Регионално развитие” от доц. Бони ПЕТРУНОВА, НАИМ към БАН

9. Цари Мали град - проект за оживяване на историята. от Веселин ХАДЖИАНГЕЛОВ, завеждащ Музеен комплекс - с. Белчин

10. „Тракийско светилище Мишкова нива. Културно-историческо наследство във фокуса на ЕВРОПА НОСТРА” от Ивелина ИВАНОВА, директор на музея в Малко Търново

11. Представяне на Военно-географска служба от полк. инж. Гладков, нач. на Военногеографска служба „По-важни карти за територията на България за периода 19-20 век от архива на Военно-географска служба” от кап. Дочо НИКОЛОВ, Военно-географска служба

Откриване на изложба:
„Средновековна керамика от колекцията на Регионалния исторически музей - Бургас”

13,00 - 14,30 - Обяд

16,00 - 18,00 - Посещение на Малко Търново
Разглеждане на култовия комплекс в м. „Мишкова нива”.
Поднасяне на цветя на паметния знак на проф. Александър Фол.
Среща с ръководството на Община Малко Търново, посветена на развитието на научната програма за Странджа.