НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИНТЕРМОДАЛНИЯТ ТЕРМИНАЛ ВЪВ ВАРНА ЩЕ БЪДЕ ГОТОВ
Това заяви вчера във Варна министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов

В рамките на три години след издаването на строителните разрешения е реалистично интермодалният терминал във Варна да бъде изграден. Това заяви вчера във Варна министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Той запозна министър-председателя Пламен Орешарски с предстоящите инвестиционни дейности за изграждане на интермодалния терминал „Варна“, както и с преместването на част от дейностите на пристанище Варна - Изток. Това стана по време на
демонстрационно пътуване с кораба „Атанас Димитров”.
Пристанище Варна - Изток трябва да бъде изместено на нова, по-голяма територия, където да се разширява, без да пречи на града, каза министър Данаил Папазов. В тази връзка на 30 април 2014 г. е обявен конкурс за избор на изпълнител, който да изготви работен проект за нов модерен интермодален терминал, заяви още той. По думите му в рамките на три години след издаването на строителните разрешения интермодалният терминал във Варна може да бъде напълно завършен.
Министър Папазов уточни, че терминалът ще бъде в района на „Максуда“, като строителството ще се извършва на юг от жп линията Варна - София и няма да засяга урбанизираната територия, като всички пътни връзки трябва да изведат товарния трафик извън центъра на Варна. Той допълни, че се предвижда изграждането на кейова стена с дължина около 1100 метра, на която ще могат едновременно да се обработват 5 или 6 кораба, като корабните места ще са специализирани за обработка на контейнери и зърно по най-модерните технологии.
Като част от международния конкурс за избор на проектант е включено и изискването за изработване на два идейни проекта за изграждането на съвременна рекреационна зона на мястото на сегашното пристанище Варна-Изток, която да се превърне в атракцията на Варна.
Интермодалният терминал в района на град Варна трябва да осигури качествено нови логистични възможности за претоварване на товари между трите вида транспорт: морски, железопътен и автомобилен със съответните технически и технологични комбинации между тях.
Приоритетно ще се изградят допълнителни пристанищни мощности (инфраструктура и съоръжения) за основните за региона товари - контейнери, зърнени товари и някои генерални товари, в т. ч. тежки и извънгабаритни товари.
Проектирането на интермодален терминал „Варна” ще се извършва на територия, включваща имоти, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” и НК „Железопътна инфраструктура”.
Основни параметри, на които трябва да отговарят съоръженията на пристанищната зона са: дълбочина на оперативната акватория - минимум 12.50 м.; разчетен кораб с дължина - до 250 м; две корабни места за обработка на контейнери - с общ обем не по-малко от 400 000 TEU/годишно; две корабни места за обработка на 3 млн. т. зърно/годишно износ; едно многофункционално корабно място с обем за около 200 хил. т/годишно; един кей/корабно място за служебни кораби, влекачи, букеровчик и др.
На територията на съществуващия стар терминал Варна - Изток (Зона 2) ще се развие нова инфраструктура, стимулираща появата и засилването на: пътническо и круизно плаване; яхтени и спортни дейности; научноизследователски и информационно-статистически дейности; културни дейности и др.
Нов Пасажерски терминал ще се обособи на 7-10 кейово място при стриктното спазване на изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS). Така ще се осъществят очакванията на гражданите и туристите на Варна за бърз и директен достъп до морето, съобщиха от Министерството на информационните технологии, транспорта и съобщенията.