НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПО ПОВОД ОТКРИТОТО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ОТ 10
ФЕВРУАРИ 2015 Г.


Уважаеми, г-н Главен редактор,
Присъединявам се към уважаваните капитани Орлин Станчев и Никифор Герчев в добрите думи, които те с пълно право изразиха към изключителния специалист, човек и приятел Димитър (Митко) Симеонов. Имах щастието да работя известно време с него, когато той беше в Българския морски квалификационен център (БМКЦ, а преди това - ВУЦ), а аз водех там като хонорован преподавател дисциплини по „морски комуникации”, основно GMDSS. Спокойно мога да кажа, че това е изключителен човек. Бе доста по-възрастен от мен, но никога не се е случвало да ме учи, тъй като моята специалност е радиоелектроника. Но в много беседи след или преди учебните часовете сме се заседявали други часове наред в дискусии и се лаская, че на него също му бе интересно, както и на мен. Той искаше да изучава, да научи, все повече и повече хора, и то добре. И освен това много се интересуваше по морската радиоелектроника в цялост, от морските радиолектронни комуникации в частност. Спокойно мога да кажа, че имаше добри познания и в тази област.
До известна степен, но само до известна степен, съм изненадан от коментарите на двамата капитани, които с пълно основание са казали добри думи за този човек. От техните коментари виждам, че те също са били изненадани от негативизма в посочения очерк.
Не считам, че има смисъл да се коментира очевидното „хейтърство”.  Аз съм доволен, че имах възможност да поработя заедно с този човек, макар и спорадично и за кратко. И той трябва да се уважава за това, което е дал на толкова много хора. И още повече за това, че е бил свободомислещ и ярко изразяващ своето мнение без автоцензура и съобразяване с авторитети (често изкуствени) и без оглед на политическа конюнктура, и най-вече когато на това се е гледало като на бунт и ерес. Точно такива хора, хора като Митко Симеонов, дърпат и водят в добра посока нацията, като работят с огромен ентусиазъм и вътрешна самомотивираност, което е дарба!

Инж. Стефан ДИМИТРОВ

Още по темата в „Морски вестник“:
3 февруари 2015 г. Как се пише юбилеен сборник на випуска

10 февруари 2015 г. Открито писмо до главния редактор на „Морски вестник”
Димитър Симеонов като преподавател в Българския морски квалификационен център - Варна. Снимката е от дигиталния архив на „Морски вестник”.
„Навигация и лоция” - учебник за учениците от специалността „Морско корабоводене” на средните специални училища. Автори: Димитър Симеонов и к.д.п. Петър Софийски, второ прерабоено и допълнено издание. Изд. къща „Галактика”, Варна, 1999 г., 480 стр.
февруари 2015 г.