НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 „СЛЕД ДЪЛГО ПЛАВАНЕ” ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ НАМЕРИ ЛИТЕРАТУРНО ПРИСТАНИЩЕ
На 24 февруари т.г. в Творческия клуб към Об.С. на СОСЗР във Варна бе приет доцент д-р капитан-лейтенант о.р. Георги Вълчев и бе представена стихосбирката му „След дълго плаване”, видяла бял свят към края на миналата година. За професионалната реализация на автора говори председателят на Клуба капитан ІІ ранг о.р. Стен Лазаров, за творческия му път - капитан І ранг о.р. Валентин Димитров, а стихосбирката му бе анализирана от члена на СБП капитан Васил Дачев.
На начинанието неслучайно присъстваха двама бивши началници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и шестима началници на катедра „Корабоводене”. Георги Вълчев е завършил едноименната специалност на училището (също и „Електрически машини и апарати” в ТУ - Варна), плавал е на гражданските кораби като помощник-капитан, от 1974 г. е в състава на тази катедра, а от 1998 до 2003 г. е неин ръководител.
Творческият път на Г. Вълчев започва още като курсант в училището в средата на 60-те години на миналия век. Той участва (после и ръководи) училищния литературен кръжок, паралелно с него и в кръжока „Христо Смирненски” към Дома на флота във Варна. Публикува стихове в курсантския литературен сборник „Родени на море” и в училищния вестник „Вапцаровец”. Заедно с това негови работи са по страниците на флотския вестник „Димитровска вахта”, на варненските  вестници „Полет” и „Народно дело”, в литературните сборници „В строя”, „Простори” и „Смяна”, в списанията „Пламък”, „София”, „Факел”, в предавания на Радио Варна, после във вестниците „Пулс” и „КИЛ“.
В началото на 80-те години цикъл от подготвената за издаване първа стихосбирка на Георги Вълчев излиза в литературния алманах „Смяна,1982”. Поетът Иван Давидков представя Г. Вълчев във вестник „Пулс”, а Александър Геров го оценява високо: „Крайно оригинален поет е Георги Вълчев. В неговите стихотворения има поетическа простота, философска мъдрост, вълнуваща образност.”
През последните около три десетилетия, поизоставил музата, Г. Вълчев написва 6 учебника и над 70 научни статии, защитава дисертация, избран е за доцент, ръководи докторанти, добива авторски свидетелства за 3 изобретения и 2 патента. Завръщането му наистина „След дълго плаване” в творческия фарватер бе ознаменувано с рецитал от негови стихове. По желание на публиката авторът сам рецитира свои стихотворения, едно от които преведено и публикувано на руски език.
Валентин ДИМИТРОВ, сп. „Клуб ОКЕАН”
Снимки Димитър Бойчев и Алекси Алексиев
февруари 2015 г.
Председателят на Творческия клуб капитан ІІ ранг (р) Стен Лазаров говори за реализацията на корабоводителя.
Съвипускникът капитан І ранг (р) Валентин Димитров чертае творческата линия на поета.
Капитан Васил Дачев нищи стихосбирката.
Доц. д-р Георги Вълчев рецитира свои стихове.
Цветя и автографи…
Публиката