НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 СОНЕТ ЗА УКРОТЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ С МАСЛО ОТПРЕДИ 120 ГОДИНИ
Малко е известно, че авторът на текста на една от най-българските песни - всеучилищният химн „Върви, народе възродени” (1892 г.), Стоян Михайловски, в началото на творческата си дейност публикува обширна статия на научнофантастична тема [1]. Слабо е позната и морската тема в произведенията му. Във връзка с това особено интересен е сонетът „Няма ли елей - корабът си да спазим?” Напомних за него през 2001 г., но 120-годишнината от издаването на сборника „Философически и сатирически сонети” от Ст. Михайловски е повод отново да го представя, като използвам и сведения от интернет. При това изрично правя уговорката, че въпреки очевидната политическа цел, която авторът преследва, тук предлагам единствено морско-исторически прочит на стиховете и не си позволявам да коментирам доколко изтъкнатият поет сатирик, публицист и общественик е успял да прозре и съвременната ни действителност ...

Пълният текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.