НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 БИОГРАФЪТ НА †АНТИМ I Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ АДМИНИСТРАТОР НА МАЛКОТЪРНОВСКО*
По повод на 200-годишнината от рождението на †Екзарх Антим I (1816-2016)

ТОДОР ДИМИТРОВ МИЛКОВ
Окръжен началник на окръг  Малко Търново от лятото на  1878 г. до м. март 1879 г.
Възрожденски просветител. Учител в Малко Търново и Лозенград. През 1874 г. става секретар на Антим І. Един от първите историографи и проучватели на Странджанския край. Въвежда годишните изпити в училище. Утвърждава честването на 11 май като Ден на Светите братя Кирил и Методий. Въвежда Първи май като Ден на цветята в Странджа. Сътрудничи активно на предосвобожденския периодичен печат. Организира странджанското население за протест срещу решенията на Берлинския конгрес от 1878 г.

Тодор Димитров Милков е сред най-видните културно-просветни деятели в периода преди Освобождението. Оценката е справедлива и принадлежи на перото на Горо Горов. Тодор Милков оставя трайни следи в областта на учебното дело в Лозенград и Малко Търново. Без съмнение е и един от заслужилите администратори на Малкотърновския край въпреки краткото, по-малко от година, заемане на длъжността началник на окръг, прекратено от решението на Берлинския конгрес.
Тодор Милков е роден на 2 януари 1841 г. в с. Кара Орман (Черногорово), Хасковско. Начално образование получава в родното си село, след което учи в Пловдивското класно училище при Йоаким Груев.
Учителства първо в родното си село, а от 1866 до 1870 г. - в Лозенград, където създава образцово класно училище, дало голяма част от интелигенцията на Източна Тракия. През учебната 1870/1871 г. е вече учител в Малко Търново, откъдето след 1873 г. се премества в Одрин. Като учител в Малко Търново той поставя началото на модерното училище, като въвежда програмата на Пловдивското класно училище - най-авторитетното по това време българско учебно заведение. Определено може да се твърди, че с тази образователна реформа Тодор Милков изгражда цяла генерация от образовани странджанци, които не само посрещат Освобождението, но и успяват да пренесат огъня му до 1912 г, когато идва свободата. Амбицията му е да направи Малко Търново просветен център на Странджанския край, какъвто става Лозенград за полския район на Източна Тракия. ...

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „Кметове на българските морски общини”.