НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ СТРАНДЖА - ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА
ПЛАНИНАТА, 2016


Европейска туристическа карта на Странджа планина: В избрания мащаб 1:110 000, съвременната туристическа карта на Странджа 2016 обхваща 6075 кв. км от източно-тракийската планина, от които 4445 кв. км - от територията на Република България и 1630 кв. км - от територията на Република Турция. Картата е проектирана в пълните физикогеографски граници на Странджа планина на територията на Република България и част от планината на турска територия. Тя отговаря на всички изисквания на класа - европейски туристически карти.
Обхват:
На територията на България, картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от  Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно са представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА, природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие - от протока Форос до Инеада.
От турската територия, картата обхваща части от областите Къркларели и Одрин, разположени по протежението на 187,5 км от държавната граница между двете страни.
Съдържание: Картата представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона, чрез подробна общогеографска информация за територията, с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически
забележителности, установените защитени територии, приетите административни граници и др.
Предназначение: Картата се издава в подкрепа на органите на местната власт, държавни, общински и частни икономически субекти, съществуващите туристически информационни центрове и музеи, представители на туристическия бизнес, граждани и гости на региона от страната и чужбина. Тя е надеждна картографска основа, улесняваща трансграничните проекти между двете съседни държави - Република България и Република Турция.
Основна версия: дипляна във формат 12,5/23 см.
Възможности за допълнителни поръчки: тематични карти на общини или райони; стенна карта - 70/100 см; електронна карта; карта - декоративно пано с размери до 200/300 см; светещи карти - табла; хотелски карти и указателни табели с маршрути.
Всички заявки за представяне, използване и развитие на съвременната туристическа карта на Странджа отнасяйте до Международния търговски и културен център •ГЕОПАН• Бургас,  член на БКА.


Голяма обществена и институционална подкрепа на проекта
„Съвременна туристическа карта на Странджа“ 2016

Създаването и отпечатването на европейската туристическа карта на Странджа бе подкрепено от: Министерства и областни администрации: Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма и Областна администрация - Бургас; общини и кметства: община Малко Търново, община Приморско, кметства - Китен и Ясна Поляна, община Болярово и Камено; държавни и общински предприятия: ЮИДП - Сливен, ТП ДГС - Карнобат, ТП ДГС - Бургас, ТП ДЛС - Ново Паничарево, ТП ДЛС - Ропотамо, ТП ДГС - Кости, ТП ДЛС - Граматиково, ТП ДГС - Малко Търново, ТП ДГС - Звездец, ТП ДГС - Средец, ТП ДГС - Царево, РДГ - Бургас, Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори” - Приморско и Областно пътно управление - Бургас; учебни заведения: Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас; неправителствени организации: Сдружение „Черноморска Странджа” Ахтопол; туристически комплекси и музеи: община Малко Търново - Туристически комплекс „Качул“ и Страноприемница „Ковач“; община Приморско - Исторически музей .

INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION

Картата ще се публикува и разпространява през Международната година на картата , 2016
  
БЪЛГАРСКА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ КАРТГЕО
член-учредител   
ГЕОПАН
член-учредител

Корица: ВАКОЛОР - Пловдив
© сн. Ал. Иванов, Крайморска Странджа - Устието на р. Велека
Контакти:
МТКЦ •ГЕОПАН• ООД
8000 Бургас, п.к. 282
моб. тел.: ++888 437131; e-mail: geopan@abv.bg