НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ. РАЗУЗНАВАЧЪТ П. ПАРЕНСОВ СРЕЩУ ЖУРНАЛИСТА Н. КАРАЗИН
Дунавът, Русчук и Руско-турската война 1877 - 1878 г. в два исторически извора (за достоверността на журналистическата информация)

Красимир Г. КЪНЧЕВ, гр. Русе

Обръщайки непрестанно поглед към източниците и изворите за Руско-турската война от 1877-1878 г., която допринася за възстановяването на българската държавност, често преоткриваме нови факти и истини, които досега остават извън нашето внимание, извън сферата на историческото познание. И макар да се тръби на всеуслушание, че всичко вече е казано, публикувано, прочетено за т. нар. „Освобождение”, когато се вглеждаме под нов ъгъл към някои факти, с голяма доза изненада, при това доста неприятна, установяваме, че някои факти, меко казано, са фрапиращо изопачени. Странното е и това, че автори, които се считат за ерудити, лични очевидци на събития и преживелици, се оказват, казвам го с пълната отговорност (меко казано) най-малкото „ПЛАГИАТИ”!!
Тук ще се спра върху личността и творчеството на руския журналист Николай Николаевич Каразин, когото някои оприличават на „Руския Доре”, на потомъка с български корени, посветил значителна част от публикациите и кореспонденциите си на войната, в т.ч. и на град Русе. Смущаващото е в това, че авторитетно издателство, каквото е ГУ на Архивите при МС, си позволи да публикува през 2008 г. неговия дневник и кореспонденции абсолютно безкритично, с фрапантни грешки. ...

Пълният текст на статията (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.