НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КАПИТАНЪТ НА ПАРАХОДА „БЪЛГАРИЯ” В ПОМОЩ НА
ВОЕННОМОРСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ (1914 Г.)

В края на миналата година запознах читателите на „Морски вестник” с:
28 декември 2015 г. Документи за българското военноморско разузнаване преди 100 години Тези документи показваха как в първата половина на 1915 г. офицери от военния ни флот (най-вече командири на торпедоносци) са командировани под прикритие като членове на екипажите на корабите от Българското търговско параходно дружество. Те са изпращани по време на плаванията им до румънското пристанище Кюстенджа (дн. Констанца) с цел разузнаване на силите на вероятния противник в наближаващата световна война. С това се изпълнява предписанието от Щаба на Армията от 2 декември 1914 г.
Всъщност, подполковник Константин Кирков далновидно изпреварва предписанието на Щаба на Армията от 2 декември 1914 г. Като доказателство за това може да бъде донесението на капитана на парахода „България” до началника на Флота Петър Абаджиев от 27 ноември 1914 г. След завръщането на кораба във Варна капитанът прави донесение за намиращите се в пристанището на Кюстенджа параходи. Заключението му е: „Всички румънски параходи са прибрани в Галац и Браила и не пътуват никъде”. Това е вероятно поради причината, че Румъния се готви за война. Още по-интересна е последната част от донесението, която съдържа изцяло военна информация: „Кюстенджа е седалището на V корпус. Засега се намират в Кюстенджа два пехотински полка, един кавалерийски и два артилерийски, които се състоят всеки артилерийски полк от по шест батареи, а всяка батарея от шест оръдия. Никакви артилерийски укрепления няма около града. Също няма и минно заграждение”. Донесението е придружено от скица с разположението на параходите в пристанището на Кюстенджа.
Трудно можем да предположим откъде капитанът на българския параход е събрал тази информация за състава на V корпус на румънската армия, но фактът е безспорен: за нуждите на българското военноморско разузнаване не само са командировани като членове на екипажите на търговските ни параходи наши офицери от Флота, но и са използвани уменията и способностите и на капитаните на тези кораби.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Факсимилетата от донесението на капитана на парахода „България” Петър Абаджиев са от Държавния военноисторически архив - Велико Търново, ф. 1027, оп. 1, а.е. 99.





Капитан далечно плаване Петър Иванов АБАДЖИЕВ