НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА „КАВАРНА“
N5011; BG 006; 43°24.66`N; 28°21.37`E

Навигационната светлина „Каварна“ се намира на челото на северната буна на Пристанище Каварна и е с координати 43°24.66` N 28°21.37` E. Представлява изцяло бяла метална тръба, която до 2007 г. в долната си част е боядисана в черен цвят. На върха на съоръжението има площадка. Височината на кулата е 9 м, височината на навигационната светлина над морското равнище е 11,5 м, а сигналът й е с видимост 5 морски мили. Излъчваната автоматично светлина е бяла, пробляскваща, с продължителност 5 секунди: светлина - 1,5 с, тъмнина - 3,5 с. Съоръжението се поддържа от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
По време на румънската окупация на Южна Добруджа (1918 - 1940 г.), Пристанище Каварна не разполага с никакви светещи средства за навигационно осигуряване. По време на Втората световна война такива средства не се строят, защото на практика не се използват. След края на войната и след приключването на миночистенето на фарватерите пред Каварна, българските пристанищни власти предприемат мерки в тази насока. В първото следвоенно описание на българското Черноморско крайбрежие (1948 г.) се посочва, че на 1 септември 1947 г. започва да функционира първият постоянно светещ навигационен знак: на 20 м източно от пристана в Каварна, между кея и митническия пост е бетонирана в земята желязна релса, висока 6 м, на горния край на която е закрепен фенер с лещи. Вътре в него е поставен друг ветроупорен фенер с фитил, който гори с двойно рафиниран петрол. На релсата има метална стълба и тя е боядисана на ивици: 30 см в бяло и 30 см - в черно. Фарът се пали при залез на слънцето и се гаси при изгрев.
През 1955 г. върху квадратна бетонна площадка, на каварненския пристан (43°24'.9N и 28°21'.3E) е поставена бяла метална кула с ажурна конструкция с железобетонна, боядисана в черно основа. На върха на кулата е монтирана кръгова оптика ЭМ-300. Тя излъчва бяла затъмняваща се светлина с периодичност 5 с (светлина - 2,5 с и затъмнение - 2,5 с). Видимостта на светлината при ясно време е 5 морски мили. Височината на четиристранната ажурна конструкция от основата й е 8,7 м, а от морското равнище - 11,4 м. От 1 януари 1984 г. характеристиката на светлинния сигнал е променена - тя става бяла, изофазна (Б Изо 5с) - продължителността на светлината и тъмнината са равни, с интервал 5 с, видима на 5 морски мили.
През 1956 г. на края на каварненския пристан, върху черен метален стълб с височина 7,1 м, е издигнат още един, допълнителен, светещ навигационен знак - постоянна червена светлина, видима също на 5 морски мили. През 1978 г. светещата част на това съоръжение е премахната.
С „Известие до мореплавателите“ № 6 от 26 май 1987 г. Хидрографската служба на ВМС съобщава: „Каварненската светлина е изместена в южния край на новопостроения мол (43°24,70; 28°21,45). Светлооптическият апарат е поставен на бяла желязна колона с квадратно бетонно основание, боядисано в черно. Останалото е без изменение - Б Изо 5с ...“ През 2014 г. светлинният сигнал получава характеристиката, посочена в началото на статията.
Атанас ПАНАЙОТОВНавигационната светлина „Каварна“, февруари 2018 г.
Навигационната светлина „Каварна“, снимана от морето, 2007 г. Добре се вижда боядисаната в черно част от основата на кулата. Снимка Иво ТАНЕВ
Навигационната светлина „Каварна“, съществувала от 1955 г. до 1987 г. Снимката е направена през 1984 г. и ни е предоставена от Хидрографската служба на ВМС.
Графично изображение на навигационната светлина „Каварна“(1955 - 1987 г.), публикувана в няколко издания на Хидрографската служба на ВМС.
Поглед към действащата навигационна светлина „Каварна“ (вляво). В дясно, на ръба на пристана, се виждат останките от действащата от 1956 до 1978 г. допълнителна навигационна светлина. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ
Навигационната светлина „Каварна“, 2016 г., поглед от север. Снимка Владимир ЖИВКОВ
Навигационната светлина „Каварна“, 2016 г. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ