НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЧЕСТИТ ДЕН НА ПОБЕДАТА, ЧЕСТИТ ДЕН НА ЕВРОПА,
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
ПОУКИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ДУНАВСКИЯ НИ ФЛОТ ВЪВ
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1944 - 1945 Г.)
Напразни са усилията на някои, които се опитват да противопоставят двата празника. Няма никаква логика за това! Тъкмо обратното - ако го нямаше Денят на Победата, нямаше да го има и Денят на Европа. И е време да припомним, че за да настъпи този Ден на Победата, достоен принос за това имат и нашите Военноморски сили (тогава Морски войски), взели участие в действията на река Дунав и на Черно море след август 1944 г. Обстойно изследване на тази тема направи капитан І ранг доц. д-р Георги Антонов, който през 1985 г. издаде книгата „Българският Военноморски флот през Отечествената война 1944 - 1945 г.“ (Книгоиздателство „Георги Бакалов“ - Варна). На практика това е неговият дисертационен труд.
Сега предлагам на нашите читатели един друг поглед към тази тема, по-конкретно за участието на Дунавския ни флот във войната (1944 - 1945 г.). Става въпрос за доклада на тогавашния командир на Дунавския флот капитан ІІ ранг (от 1948 г. капитан І ранг и началник на Щаба на ВМС, посмъртно произведен в званието контраадмирал) Валентин Паспалеев (1903 - 1950 г.). За трагичната съдба на този достоен български морски офицер разказахме в „Морски вестник“ точно преди 10 години:
9 май 2009 г. Трагичната съдба на контраадмирал Валентин Паспалеев
Този доклад в размер на 34 стандартни машинописни страници с отделни приложения не е бил на вниманието на капитан І ранг Георги Антонов по понятни причини. През 1985 г. все още битуваше разбирането, че капитан І ранг Валентин Паспалеев, макар и награден от командването на ІІІ Украински фронт с орден „Красная звезда“ за участието му във войната, е бил вражески шпионин.
Открих доклада абсолютно случайно. С колегите от Държавен архив Варна обсъждахме бъдещи съвместни публикации в „Морски вестник“ за материали от фонда на българския маринист Крум Кънчев (Ф. 790к). В описа на фонда срещнах и доклада на командира на Дунавския флот. Как е попаднал там, нямам представа. Валентин Паспалеев, освен всичко друго, е изявен публицист-маринист, с няколко книги и с множество публикации в „Морски сговор“, в „Морски преглед“ и в различни други периодични издания (до 1989 г. се съхраняваха в т.н. „специални“ фондове на окръжните библиотеки). Най-вероятно е бил в близки взаимоотношения с Крум Кънчев (след 9 септември 1944 г. той пък лежи в затвора за публицистичните си изяви на морска тема). А Крум Кънчев, след убийството на Валентин Паспалеев, вероятно е прибрал някъде за съхранение този доклад, оценявайки правилно неговата стойност, и (може би) - надявайки се, че един ден името на българския морски офицер ще бъде изчистено.
Уви, Крум Кънчев (1904 - 1980 г.) не доживява до този момент. Въпреки това, съхраняването на доклада е негов принос, за който му дължим признание. За съжаление, графичните приложения към доклада на Валентин Паспалеев, не са предадени за съхранение във Фонд 790к. Но и без тях, той си остава ценен източник не само за изследователите, но и за широк кръг от читателите, изкушени от българската морска история. Запазеният екземпляр на доклада във фонда на Крум Кънчев е без подпис на автора. Вероятно докладът е бил размножен в повече екземпляри, което ни подсказва за възможността не само първият екземпляр, но и други копия, да бъдат открити в Държавния военноисторически архив - Велико Търново, или в други наши архиви.

Поуките от участието на Дунавския ни флот във Втората световна война (1944 - 1945 г.)
Тази част от доклада е много интересна за изследователите. За широкия кръг читатели предлагам „Заключение“-то на контраадмирал Паспалеев, което не само че в синтезиран вид дава основната част от поуките, но има своето актуално звучене и в наши дни. Едното от действията на „реформаторите“ на Българската армия след 1989 г. бе да ликвидират и скромното ни флотско формирование на река Дунав. Румънците не постъпиха така. Защо, те си знаят. А на нашите реформатори-ликвидатори историята никога няма да прости.

о.з. капитан ІІ ранг
Атанас ПАНАЙОТОВ
доктор по история

Миночистачът от Дунавския флот „Христо Ботев“, взел участие в Парада на победата във Виена, юни 1945 г.
Контраадмирал Валентин Паспалеев (1903 - 1950 г.).
Корицата на доклада, подвързан като книга.
Първата страница от „Заключение“-то.
Втората страница от „Заключение“-то.
Миночистачът от Дунавския флот „Христо Ботев“ на пощенска марка, 2004 г.