НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НЕОБХОДИМО РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ПОЕМАТА „ВЛАК”
ОТ НИКОЛА ВАПЦАРОВ И ДОПЪЛНЕНИЕ ОТНОСНО
МОРСКАТА МУ ПОЕЗИЯ

През март 2018 г. в София е проведена научната конференция с международно участие „Литература и техника”. В пет доклада (от общо 35) се разглеждат текстове от творчеството на Никола Вапцаров, а два от тях споменават накратко за детската му поема „Влак” по следния начин:
Пример 1: „Има още едно доказателство за технологическия мащаб на Вапцаровия светоглед. Като истинска ода на радостта звучат стиховете, скандиращи в ритъма на влака в едноименната му детска поема:
Браво, браво, Вестингхаус,
Хардий, Божич, Кнут и Кнор,
вечна слава, вечна слава -
колелата пеят в хор. (Вапцаров 2009: 18)
Очевидно става дума за могъщата и днес американска енергийна компания „Уестингхаус“, както и за не толкова известни немски фирми, назовани на създателите на влаковите спирачни системи, което е свръх важно техническо постижение. Съветски пример въобще липсва” [1, с. 152].
Пример 2: „Поетът възпява откривателите - „Браво, браво, Вестинг Хаус, Хардий, Божич, Кунц и Кнор“

Паметникът на Никола Й. Вапцаров (1909-1942 г.) във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” - Варна. Снимка Иван САВОВ
(Вапцаров 1983: 157), тружениците (машиниста и огняря). Тази апология на техниката се отличава от футуристичната, тъй като Вапцаров не противопоставя техническата цивилизация на предишната култура, а интерпретира техническите открития като същност на човешката култура” [2, с. 212].
Сравнението на двата примера показва, че авторите на съответните научни доклади цитират откъси от поемата по вторични източници (2009 и 1983 г.) и вероятно на това се дължат несъответствията в две от имената. Едното различие (Вестингхаус и Вестинг Хаус) би могло да се отнесе към т. нар. „дребни” неточности, но другото (Кнут и Кунц) е вече смущаващо. Все пак разглежда се поезия на български поет със световна известност и е неудобно да се допускат подобни „дреболии”. При това оставям настрана недоразумението „техническите открития”, което е недопустимо дори за популярна литература, камо ли за научен сборник. Имам предвид факта, че щом се споменава създаването на нови технически средства като отбелязаните по-горе „спирачни системи”, точният научен термин за тях е изобретения, защото става дума за несъществуващи в природата конструкции, докато откритията са дело на науката, т.к. те са  „установяване на явления, свойства или закони на материалния свят, неизвестни по-рано и достъпни за проверка“ [3], т.е. откриване на „обективно съществуващи (подч. мое, И.А.) закономерности, свойства  и явления на материалния свят” [4]. …

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.