НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ТИТЛАТА КАПИТАН - С ЧЕСТ И УВАЖЕНИЕ
Статистиката сочи, че 8 от 10 човека четат само заглавията и само останалите двама преглеждат самата статия. Аз се надявам да бия статистиката и поне 3 от 10 да прочетат по-долу, пред вид темата.
От древни времена хората използват титли или други думи асоциирани с дадено име, за да обозначат ранг, служба, почтително обръщение, благородство, инициали за религиозна или академична степен, пол, семейно положение за жената (чудно защо няма за мъжа?) … Всичко това е с цел да се предостави допълнителна идентифицираща информация за даден човек, както и да разграничат хора с еднакви имена.
Титлата „КАПИТАН“ е много свободно и широко използвана, както в транспортната индустрия, така и в спорта и други сфери на нашия живот, но тук говорим само за морската индустрия.
През последните 43 години активно участие в шипинга (на море и брега) се нагледах на учудващи български интерпретации на капитанската титла, отбелязана, както на бизнес картички, така и в интервюта и обръщения. Например:
- Старши Капитан Далечно Плаване - интересно виждане за старшинство, но звучи непрофесионално
- Extra Master (?)
Коментар: Квалификацията Extra Master беше валидна само за Британския търговски флот. Тя беше най-високата професионална морска квалификация, особено популярна в края на 19 и началото на 20 век. През 70-те години на миналия век тя придоби по-скоро академичен характер и бе прекратена през 1990-те.
Леко отклонение от темата……. На п/х „Титаник“, Extra Master сертификати са имали: Капитан Смит, плюс Старши пом. Уилде, Първи, Втори и Четвърти нав. офицери; останалите Трети, Пети и Шести офицери са имали Master Mariner сертификати (от “The Life and Mystery of First Officer William Murdoch”). Виждаме, че както преди така и сега, правоспособността, била тя и върхът, не гарантира повишение и не кореспондира пряко с ранга КАПИТАН на кораб.
Горният пример показва, че както и преди повече от век назад, така и в съвременните правила се прави разграничение между понятията КВАЛИФИКАЦИЯ / ПРАВОСПОСОБНОСТ и ДЛЪЖНОСТ на кораб.
Международната конвенция STCW и съответстващата Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България определят минималните изисквания и националните стандарти за компетентност на морските лица, свързани с видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности.
Говорим за кораби над 3 000 БТ. STCW използва за съответната правоспособност думата „MASTER”; MCA UK - „MASTER MARINER”, а Наредба № 6 - „КАПИТАН

Капитан Румен Георгиев.
По времето на легендарния Барба Филев (капитан Васил Филев) за командант на кораб от Българското търговско параходно дружество са назначавали само капитан с правоспособност „капитан от далечно плаване“.
ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ“ (к.д.п.).
Интересен е преводът на MASTER на различни езици:
- Български - Капитан
- Немски - Kapitan
- Нидерландски - Gezagvoerder
- Шотландски галик - Мhaighstir (кажете го на глас)
- Китайски - ???? (кажете го на ум)
Свидетелството за к.д.п. правоспособност е със срок за валидност до 5 години и евентуално подновено при продължаваща компетентност за правоспособност.
При комплектоване на екипаж, корабопритежателят
избира между кандидатите едно морско лице, което да отговаря на изискванията за здраве и квалификация. Квалификацията се определя като правоспособност, т.е. право да заема определени длъжности. Длъжността, което е служебно положение, свързано с изпълнение на определени задължения срещу парично възнаграждение в този случай е КАПИТАН на търговски кораб.
Извод:
a)„Капитан Далечно  Плаване“ е правоспособност (със срок на валидност)
b)„Капитан“ е длъжност
Не са много начините професионалните обозначения да бъдат обозначени на визитна картичка или като подпис. Най-традиционното е да се поставят тези букви, предшествани от запетая веднага след името, например Ястреб Буревестников, к.д.п. Разбира се, можете да разширите тези букви в думи, особено ако аудиторията не е запозната.
Сред професионалните моряци титлата КАПИТАН е обикновено запазена за някой, на който му е било поверено командването на морски търговски кораб съгласно условията в Наредба № 6 и категорично НЕ за някой, който притежава само правоспособност к.д.п. и никога не е бил(а) назначен(а) да командва кораб.
Титлата „КАПИТАН“ се поставя пред името и е форма на обръщение предаваща уважение и почтително отношение, любезност и зачитане на длъжност или ранг.
Традицията в реално доказалите се морски нации е капитаните да запазват титлата „КАПИТАН“ дори и когато работят на брега в морската област. Би било добре същата практика да се приеме и от българското компетентно морячество.
В заключение:
- К.Д.П. може да се използва САМО от морски лица, които имат ВАЛИДНА правоспособност. Всяко друго изписване на к.д.п. от хора, които са имали в миналото тази правоспособност, но е с изтекъл срок, т.е. невалидни, може да се квалифицира като подвеждаща или заблуждаваща, защото съдържа невярна информация.
-Терминът „КАПИТАН“ трябва да бъде ограничен до онези, които са надлежно квалифицирани, т.е. имат или са имали к.д.п. правоспособност и им е поверено понастоящем или в миналото командването на морски търговски кораб от всякакъв размер и вид, и опериращ във всички морета и океани.
Нарочно не коментирам самото наименование „Капитан Далечно  Плаване“, което е копи/пейст от старите съветски времена в България (от руски „капитан дальнего плавания“). Наредба 6 размито казва „далечно плаване“ е „плаване по море, което не е местно и крайбрежно“, но не става ясно колко далеко е „Далечно“…(?)
Също няма да коментирам и защо така широко се използва к.д.п., като ранг, може би да се добави капка в егото на човек с цел защита на идентичността? Нямам отговор, но ако Слави Пешков е между тримата читатели, съм сигурен, че ще разнищи темата МОРЯКЪТ и ЕГОТО в един от следващите му кратки разкази, той го може.
По-долното съм го чел някъде и е чужда мисъл …  само леко съм я адаптирал.
Можете да бъдете домакин на професионализма или заложник на своето его. Твой избор.
Има и награда за тези достигнали до тук … Пуснете си Captain Bobby Stout - Manfred Mann's Earth Band.
https://www.youtube.com/watch?v=hDPruMG107Y
Кап. Румен ГЕОРГИЕВ
20 фев. 2020
На сушата

P.S. Уважаема редакция на „Морски вестник“, ако горното представлява интерес и бъде публикувано във вашия вестник, моля не променяйте титлата Кап. с к.д.п. Благодаря.