НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ВАРНА ПРЕДИ ФОТОГРАФИЯТА: ВАРНА ВЪРХУ ГРАВЮРА НА ЕМИЛ И АДОЛФ РУАРГ ОТ 1855 Г.
Гравюрата „Varna” е работа на френските художници и гравьори братя Емил и Адолф Руарг*. Тя е публикувана в книгата на Жозеф Мери** „Константинопол и Черно море“ (Mery. Constantinople et la mer noire.y yIllustrations de MM. Rouargue freres. Belin-Leprieur et Morizot, Editeurs, Paris, 1855).
Гравюрата е поглед към Варненската крепост откъм морето. На преден план лодка с двама гребци и малък ветроход (гемия). В ляво е представен мостът над река Девня (Таш кьопрю), вдясно - крепостната стена при нос Варна (Варна бурун). В центъра - пристана, пристанищната порта (Скеле капусу) и сградата на митницата. Високо на жилищните сгради се представени 4 островърхи минарета на джамии***.

* Emile Rouargue (1795-1865); Adolphe Rouargue (1810-1884). Братя Емил и Адолф Руарг са изтъкнати майстори на френската печатна графика от средата на 19 век. Те са известни със своите гравюри върху стомана, изобразяващи градове в Европа, Турция и Русия.
** Франсоа Жозеф Пиер Андре Мери (Francois Joseph Pierre Andre Mery, 1897-1866).
*** Х. К. Шкорпил. Турските укрепления във Варна от 1828 и 1834 г. // ИВАД, II, 1909, с. 33-71.

Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg

Varna - Rouargue freres del et sc., 1855. Гравюра върху стомана.
Emile Rouargue.
Книгата на Жозеф Мери „Константинопол и Черно море“ (Mery. Constantinople et la mer noire.y yIllustrations de MM. Rouargue freres. Belin-Leprieur et Morizot, Editeurs, Paris, 1855).