НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Гравюрата „Veduta generale della citta di Varna, Mar Nero” (Общ изглед на град Варна, Черно море); „Vista general de Varna, tomada desde el mar” (Общ изглед на Варна, направен от морето) е публикувана в италиански и испански списания (вестници)***.

* L'Illustration, Journal Universel, No 1797, Vol. LXX, Samedi 4 Aout 1877, p. 68-69; България. Френска хроника (1841-1878). Кореспонденции и гравюри от „Илюстрасион“. Съставител Васил Василев. София, Книгоиздателска къща Труд, 1998, с. 163-165.
Гравюрата е публикувана и в: Иллюстрированной хроники войны 1877-1878 гг. (Приложение к „Всемирная иллюстрация“) Том. 1, № 33, с. 261 (Дунайская армия. Общий вид города и крепости Варны. (Гравюра Э. Даммюллер).
„Турецкая крепость Варна.
В прежнее время крепость состояла из стены и землянаго вала, с десятью бастионами, в которых помещалось более 150 орудий. Не задолго перед войной было приступлено к большим фортификационным работам, но едва-ли успели довести их до полвины. Для защиты крепости требуется не менее 15 000 гарнизона. Город похож на все турецкие города: улицы узкия и грязныя, дома деревянные; замечательных зданий нет, кроме нескольких мечетей. ... В стратегическом значении Варна важна тем, что защищаеть кратчайший путь через Балканы к Константинополю, по которому, впрочем, нам в нынешнюю кампанию двигаться было бы неудобно, потому что мы имеем на Черном море господствющаго флота (с. 263).
** „Le 26 fevrier dernier un corps de trupes turques arrivait a Varna, place de guerre de la Turque, situee sur la cote de la mer Noire, en Bulgarie, pour renforcer la garnison. Notre dessin represente le debarquement de ces troupes, operation que l'ensablement de la rade assez difficile et tres-longue, car elle ne peut avoir lieu qu'a une certaine distance de la place. Meme quand la me rest tres-calme, le debarquement d'un bataillon demande au moins deux jours” (L'Illustration, Journal Universel, No. 1779, Vol. LXIX, Samedi 31 mars 1877, p. 198).
*** Френският вариант на гравюрата е подписан от гравьора Charles Baude (Paris), a испанския - от гравьора E. Alba (Madrid).
Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg

ВАРНА ПРЕДИ ФОТОГРАФИЯТА: ВАРНА ВЪРХУ ГРАВЮРИ ОТ ВРЕМЕТО НА РУСКО-ТУРСКАТА
(ОСВОБОДИТЕЛНА) ВОЙНА ОТ 1877-1878 Г.

Гравюрата „Общ изглед от Варна и пристанището“ (20 x 14 см) е публикувана във френското илюстровано списание „Илюстрасион“.
„СЪБИТИЯТА В ОРИЕНТА
Събитията, които се разиграват или се подготвят на Балканския полуостров, придават особено значение на град Варна, чийто общ изглед поместваме днес.
Варна е голямо пристанище на Черно море във формата на подкова, чиито краища са нос Годроф на север и Галата на юг. Отворено е на изток. Щом от тази посока духа вятър, престоят на корабите се затруднява - неудобство, което ще се избегне, като се изгради една дига от север на изток. Високи хълмове преграждат хоризонта около целия град, който по този начин се сгушва между морето и хълмовете. От другата им страна има едно голямо езеро - Девнос, което по канал изхвърля в морето излишъка от водите си.
Доста кораби от турския военен флот са хвърлили котва във Варненското пристанище и затрудняват достъпа към града както по море, така и по суша. Варна е обградена от укрепления с бойници и с два защитни рова, по продължение на които върху платата Франка Йеникьой и Козлуджа - на север от града и южно от него към Галата, бяха разположени артилерийски батареи. Комендант на Варна, която брои 20 000 души - половината мюсюлмани, е Рашид паша (Стрекер) - германски генерал, постъпил отдавна на турска служба като главен артилерийски инструктор. Гарнизонът е в по-голямата си част от египтяни, командвани от принц Хасан, син на хедива. Тези войници, половината от които нощуват в казармата и половината - извън нея, се отличават с униформата и строгата си дисциплина за разлика от черкезите и зейбеците, които допълват гарнизона.
Няма смисъл да изтъкваме значението и ролята, която се отрежда на Варна в сегашната война. Тук пристигат всички подкрепления, снабдяването и военните доставки за Дунавската армия от Константинопол, в който е съсредоточено всичко и който е жизненият и организационен център на империята. Варна е и начело на жп линията, която свързва Черно море с Дунав през Русчук. Градът има немалко значение и от чисто военна гледна точка. Освен че заедно с Базарджик, за който също ще стане дума след малко, пази подстъпите към Добруджа, Варна заедно с Шумла, която също ще опишем, пази и подстъпите към Балкана“*.
Vue generale de port et de ville de Varna. // L'Illustration, Journal Universel, No 1797, Vol. LXX, Samedi 4 Aout 1877, p. 68.
Veduta del porto di Varna (Mar Nero) e della ferrovia Varna-Rustschiuk. // L'Illustrazione Italiana (Milano), Anno IV, N. 31, 5 agosto 1877, p. 81 (Италианска илюстрация); Veduta del porto di Varna (Mar Nero) e della ferrovia Varna-Rustschiuk. // La Guerra D'Oriente, Cronaca Illustrata (Milano), N. 32. Agosto 1877, p. 256; Bulgaria (Turquia) - Varna, puerto principal y plaza fuerte de los turcos en la costa occidental del mar Negro. // La Ilustracion Espanola y Americana, Ano XXI, Numero XLIV, Madrid, 30 de Noviembre de 1877, p. 341 (Испанска и американска илюстрация).
Френското илюстровано списание „Илюстрасион“ пише за дебаркирането на турски войски (батальон) във Варна на 26 февруари 1877 г. за подсилване на гарнизона**.
Les evenements d'Orient - Varna: Debarquement de troupes turques. // L'Illustration, Journal Universel, No. 1779, Vol. LXIX, Samedi 31 mars 1877, p. 200. (Събитията в Ориента - Варна: Дебаркиране на турски войски).
Veduta generale della citta di Varna, Mar Nero. // La Guerra D'riente, Cronaca Illustrata (Milano), N. 31. Agosto 1877, p. 248; Vista general de Varna, tomada desde el mar. // La Ilustracion Espanola y Americana, Ano XXI, Numero XLIV, Madrid, 30 de Noviembre de 1877, p. 341.