НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СРЕЩА С ПРОФ. БУЧКОВ - ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА ВВМУ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ” В ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА

140-годишният юбилей на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” е добър повод да изразим уважението си към неговите възпитаници, допринесли за престижа и славата на флотската Алма-матер. На 9 февруари председателят на клуб „Военни моряци” към Столичната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва посети в дома му член-кореспондент на БАН, професор, капитан-лейтенант от запаса Димитър Бучков, доктор хонорис кауза на ВВМУ. Той сърдечно го поздрави по случай празника и от името на началника на ВВМУ
флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров му връчи юбилейния календар на училището заедно с новата членска карта за СОСЗР.
Димитър Бучков е от студентския випуск на ВНВМУ (1949 - 1953 г.). Започва офицерската си служба като командир на торпеден катер и се уволнява като командир на звено торпедни катери. Разкрива пълните си способности на научното поприще. Има над 140 научни труда, учебници, монографии и публикации, както и 41 авторски свидетелства и патенти в над 10 държави. Основател е у нас на научното направление „Химико-термично обработване на металите в нискотемпературна плазма”. Разработените под негово ръководство технологии и технологични съоръжения (над 90 инсталации) са широко внедрени у нас и в чужбина. Между многото му научни длъжности са ректор на Техническия университет - София, председател на Съвета за висше образование, основател на Националната агенция за оценяване и акредитация.
На 15 септември през тази юбилейна година професор Бучков ще навърши 90. Активен член е на клуб „Военни моряци” и на Асоциацията на възпитаниците на Морското училище.

Контраадмирал о.з. Петър СТРАНЧЕВСКИ,
председател на клуб „Военни моряци”

Курсант Димитър Бучков на морска практика - 1952 г.
Професор Димитър Бучков - 1992 г.
Момент от срещата на о.з. контраадмирал Петър Странчевски с проф. Димитър Бучков в юбилейната за ВВМУ 2021 г.