НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КЪМ ИСТОРИЯТА НА ТЕЛЕГРАФА В БЪЛГАРИЯ И ЗА АВТОРСКАТА ЕТИКА НА ЕДИН ПРОФЕСОР
През 2015 г. публикувах статия относно ранната история на телеграфа по българските земи. Поводът беше, че при издирването в интернет на нови сведения за историята на технически средства попаднах на статията „Телеграфия” в българоезичната Уикипедия. Енциклопедистите предлагаха смущаващото твърдение, че „През 1866 г. е завършена първата телеграфна линия в България между Варна  и Русе, минаваща през Шумен. Но тази телеграфна линия влиза в действие през 1855 г., а освен това не е и първата по българските земи. Затова, наред с представянето на историята на първата електрическа телеграфна линия, в статията си засегнах накратко понятийно-терминологичния апарат в областта на телеграфията, появяването на оптичния телеграф и телеграфни линии с него, реализирани преди добре известната линия с електрически телеграф Варна-Русе [1].
Междувременно научих, че писанието ми е раздразнило историка проф. д.и.н. Иван Русев от Икономическия университет във Варна и през 2019 г. той е благоволил да ми окаже високата чест в обширна научна статия да се занимава с написаното от мен по темата за „появата и ползването на телеграфа през Кримската война
(1853-1856 г.)” [2]. Причина за реакцията му са не толкова различия в представянето на историята на телеграфията по онова време, а три факта, оказали се очевидно изключително важни за авторското самочувствие на моя опонент и за комай болезнените му мнителност и високомерие:
- проф. д.и.н. Иван Русев откровено отбелязва за публикациите на други автори по споменатата тема, ползвали негови заглавия: „но в една от тях (подч., И.А.) се срещат и критики по някои от изказаните от мен твърдения (Алексиев 2015)” [2, с. 290]. Изглежда никой досега не си е позволявал бележки към негови твърдения и той решава да ми даде подобаващ урок за назидание, адресиран комай и към евентуални бъдещи критици;
- в две от бележките в научния апарат към споменатата от професора моя статия (т.т. 26 и 38) [1, с.с. 15 и 17-19], в които обосновавам защо и как датирам две събития, съм коментирал твърденията в няколко източника, включително и публикация на проф. д.и.н. Иван Русев;
- чини ми се обаче, като най-тежко мое провинение той е преценил факта, че не притежавам университетски диплом по история, но въпреки това съм си позволил да публикувам на историко-техническа тема. Нещо повече, дръзнал съм  както да поместя критични съображения, така и съмнения по някои твърдения на автора. Поради това почитаемият университетски преподавател (по-нататък за краткост - Опонент) е използвал като „историко-технически” аргумент и практикуваната от някои професионални историци личностна квалификация за „любителите популяризатори на историята” [2, с. 293], които, видите ли, нямали представа как да ползват източници от периодичния печат. Куриозното в тази неетична хватка е обаче не толкова това, че тя е в разрез с елементарното възпитание, камо ли да е част от арсенала на убедителната научна аргументация, а фактът, че тя се практикува публично от автор, който в заключението на статията си уверява, че „Полезно е да се води дискусия, но като се запазва добрият тон” (подч. мое, И.А.) [2, с. 307]

За (не)добрия тон на проф. д.и.н. Иван Русев
Оказва се обаче, че Опонентът ми има твърде странно разбиране относно що е това добър тон при научен спор. Изглежда самочувствието му доста го е подвело да поучава на тази тема, без да се смята за задължен да предостави поне едно доказателство, че съм нарушил добрия тон. Нещо повече, използва квалификация, която няма нищо общо с академичната етика. Какво имам предвид?...

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Картината „Вид военного телеграфа под Варною” от М. Н. Воробьов (1787-1855 г.), 1829 г. - https://www.rmgallery.ru/ru/3432
Изтеглянето на подводния телеграфен кабел при нос Калиакра, гравюра на дърво, 1855 г.
Публикувана в: https://www.morskivestnik.com/ Цитираният там линк вече не работи.