НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МАТРОСИ И УЧЕНИЧКИ - ЧЛЕНОВЕ НА
ВЪЗДЪРЖАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СА НА СНИМКАТА
НА ПАРАХОДА „СОФИЯ“

Изпратената ни през януари т.г. уникална снимка на парахода „София“ от г-н Йовчо Стоянов - читател и приятел на „Морски вестник“, публикувахме веднага:
18 януари 2021 г. Читател и приятел на „Морски вестник“ от Русе издири уникална снимка на парахода „София“ От началото на 2021 г. това е най-търсената наша публикация във Фейсбук-страницата на „Морски вестник“: 11 123 преглеждания, 682 ангажирания, 38 харесвания и 23 споделяния. Благодарим на всички, които ни подкрепиха по този начин и ни писаха!
Реакцията обаче на един от най-изявените ни автори - главният механик Слави Пешков, направо ни изуми. Вярно, че освен с публицистика, той се занимава и с иконопис, но на неговата визуална памет искрено могат да завиждат и някои от най-младите ни читатели. Впечатлен от интересните шапки на момичетата, които са се фотографирали заедно с матросите от торпедоносеца „Храбри“, той е издирил снимка от личния фотоархив на своя баща - учителят Цено Пешков, на която много добре се виждат момичета с подобна „мода“ шапки. Това му дава основание да предположи, че момичетата на борда на „София“ са членували във въздържателно дружество. Защо?
На снимката, направена през 1927 г. (тогава баща му е четвъртокласник) пред черквата в Мала Кутловица

Фрагмент от снимката на парахода „София“, предоставена ни от г-н Йовчо Стоянов. На нея добре се виждат както матросите, така и ученичките с интересния дизайн на шапките.
Снимката, предоставена ни от Слави Пешков. И тук ученичките са със същия интересен дизайн.
Отзвукът от публикацията 18 януари 2021 г. Читател и приятел на „Морски вестник“ от Русе издири уникална снимка на парахода „София“ във Фейсбук-страницата на „Морски вестник“, 27 февруари 2021 г.
се виждат членовете на въздържателното дружество на Кирил Пенков. Шапките, с които са момичетата, са наистина същата „мода“ като на тези, които са се снимали на „София“! Приех тази хипотеза на Слави и намерих аргументи в нейна полза. Къде? В биографията на Никола Йонков Вапцаров!
В книгата на Екатерина Даскалова „Никола Вапцаров в Морското машинно училище“ (Варна, книгоиздателство „Г. Бакалов“, 1979 г.) на с. 13 четем: „Когато във Варна се основава Централен комитет на въздържателните дружества, той (Вапцаров - Ат. П.) бива избран в централното ръководство. Той е председател и на въздържателното дружество в Морското училище, наречено „Трезв моряк“. (За това дружество се знае, че просъществувало до 1928 г., когато бива закрито по нареждане на Военното министерство). … Не случайно най-ранните стихотворения на Вапцаров „Напред към светли идеали“ (първото печатано стихотворение на Вапцаров), „Последна песен“ и „Да грейне факел“, писани през 1926 г., са поместени във въздържателното списание „Борба“…
След като в Морското училище, което е военно формирование, е разрешено създаването на въздържателно дружество, то нищо не пречи такова да бъде създадено и на торпедоносеца „Храбри“, нали? В приложенията към книгата на Екатерина Даскалова има една снимка, под която стои следният текст: „Н. Й. Вапцаров, член на ЦК на седемте неутрални въздържателни дружества във Варна, 1927 г.“ (От същата година е и снимката, предоставена ни от Слави Пешков). Снимката е с лошо качество, но все пак позволява да се види, че от 19-те души, застанали пред фотографа, осем са с моряшки униформи. Това ни дава основание да приемем, че въздържателни дружества във Флота е имало не само в Морското училище. А членуването в такова дружество дава възможност и за подобни съвместни дейности като тази с ученичките…
Иначе как да си обясним присъствието на матросите и на момичетата на борда на „София“ - кораб, с който Българското търговско параходно дружество по това време поддържа крайбрежната линия и дава възможност за организирането на кратки екскурзии между българските черноморски пристанища. И в края на една такава екскурзия - снимка за спомен! Защо не! С риск някой да ме обвини в сквернословие, ще допълня с думите на Вапцаров: „Това е толкоз просто и логично!“
Разбира се, темата остава отворена и за други мнения.
Атанас ПАНАЙОТОВ