НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОКЕАНЪТ СВЪРЗВА ХОРАТА С МИР, ТРУД И ЛЮБОВ
Черно море: пъзел от въоръжени конфликти или море
от възможности и синергия през третото хилядолетие? Разпознаваме ли черноморските послания и ще се
вслушаме ли в тях?

(Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие)

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ?
Тамо, аз щь отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей.
Иван ВАЗОВ, из стихосбирката „Пряпорец и гусла“, 1876 г.

МОРЕТО
(от мировата литература)
Няма да говоря за морето като източник на безбройни материални блага, няма да давам сравнителни статистически данни - колко пъти например водният път е по-евтин от железния, няма да говоря за неговото голямо влияние върху икономическия развой на една държава, няма да говоря, как всяка нация гледа всячески да се мият нейните брегове от море, няма да говоря как всякое градче на морето, всяко островче представлява жизнен интерес за народите, какво стратегическо значение има то.
Целта ми ще бъде да пробудя тази любов и във вас, в тези, които са го видели малко и не са почувствали тъй осезателно неговата многолика красота. А в онези, които не са го видели - да събудя стремеж към него.

Исках да ви сродя с морето. Исках да го обикнете, както го обичат моряците. А тяхната обич е безгранична и силна, изразена в безброй легенди които сведочат в нея.
Никола ВАПЦАРОВ, реферат (доклад), 1932 г.

Херменевтика, семиотика и синергетика на морските знаци към обществото и държавното управление - национални ориентири и европейски измерения
Защо темата за Черно море през 2019 г. и следващите десетилетия придобива приоритетно значение за социално-икономическото, геополитическото и културното развитие на Република България?
Има някакво символно послание в това, че през същата година, когато България бе приета за член на ЕС, на 10 октомври 2007 г. Европейската комисия прие Синята книга, предлагаща Интегрирана морска политика за Европейския съюз (ИМП) и подробен план за действие. На 14 декември 2007 г. Европейският съвет одобри Интегрираната морска политика (ИМП) и плана за действие. Бяха предложени и различни проекти за „морски магистрали“, които обхващат Балтийско море, Западна Европа, западната и източната част на Средиземно море, както и Черно море.
Синята книга очерта амбициозен план за действие, включващ нови работни методи, механизми и инструменти, целящи подобряването на морската икономика, опазването и възстановяването на морската среда, подсилване на научните изследвания и иновациите, подобрено развитие на крайбрежните и най-отдалечените региони, поемане на ръководна роля по отношение на международните морски дела и повишаване на информираността за морското измерение на Европа. Синята книга препоръчва сериозно преразглеждане на управленския подход към моретата и океаните на всички равнища на управление: институции на ЕС, държави-членки и региони. …

Цялата статия на капитан I ранг о.з. професор д.пс.н. инж. Илия Петров ПЕЕВ (в PDF-формат)
можете да прочетете тук.
България и Черно море, поглед от Космоса. Снимката е направена от сателит на 17 февруари 2019 г. и ни е предоставена от г-н Иван ДИМИТРОВ от Института за космически изследвания и технологии - БАН (idimitrov@space.bas.bg).