НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Д-Р ПЕТЪР БЕРОН - МИТОВЕ, КУРИОЗИ,
ПРОТИВОРЕЧИЯ

През март 2021 г. подобаващо беше отдадена почит на 150 години от кончината на д-р Петър Берон. Същевременно през настоящата година се навършват 190 г. от успешната защита на неговата докторска дисертация и 175 г. от издаването на първия му научен труд в областта на естествените науки, който поставя началото на поредица от близо 50 труда в различни научни направления. Като отчитам формализма, който от поне десетина години господства в беронознанието, смятано на практика за вече преорана област в науката, едва ли в обозримо бъдеще ще бъде организирано подобаващо честване преди всичко на неговата научна дейност. Ясен знак за това подсказват две телевизионни предавания (в тях участваха пет видни академични и университетски историци) [1], [2], публикации в научната и популярната литература и най-вече - в интернет. Колкото и дръзко да изглежда това твърдение, по-нататък ще го подкрепя с конкретни факти за многобройни митове, куриози и противоречия за живота и делото на д-р П. Берон, битуващи необезпокоявано и разпространявани все по-настойчиво. Предлагам ги в три групи: общи биографични бележки, сведения за „Рибния буквар” и сведения за научната дейност на д-р П. Берон…

Пълния текст на изследването на
инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Последният лист на първото издание на „Рибния буквар” (1824 г.).
Д-р Петър Берон. Този файл от българската Държавна агенция „Архиви“ е качен в Общомедия като част от проект за сътрудничество.
File:BASA-96K-1-9-1-Petar Beron.jpg
Портрет на д-р Петър Берон от Николай ПАВЛОВИЧ - https://nationalgallery.bg/