НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА, ПОСВЕТЕНА НА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ
ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

Честит Ви Ден на Независимостта, уважаеми читатели на
„Морски вестник“
В богатата дигитална колекция на Регионалната библиотека „Пенчо П. Славейков“ - Варна (http://digitallibrary.libvar.bg/) се съхранява една интересна пощенска картичка, посветена на първата година от обявяването на Независимостта на Царство България. Описанието й е следното:
„Велико Търново, 22 септември 1909 г., манастира „Св. Преображение“. Цар Фердинанд, правителството на Александър Малинов и генералитета след тържествен обяд по повод една година от обявяването на Независимостта на Царство България. От дясно наляво, първи ред: Цар Фердинанд, царица Елеонора, принц Кирил, княз Борис, ген. Стефан Паприков; от ляво надясно, втори ред: Михаил Такев, Александър Малинов, Андрей Ляпчев, Никола Мушанов; трети ред от ляво - Димитър Станчов“.
Описанието на пощенската картичка можеше да приключи до тук, ако не се обърне внимание до кого е изпратена тя: „Г-ну Мичману Ив. Михайлову, в гр. Варна“. Става въпрос за известния през първата половина на ХХ век флотски офицер капитан І ранг (във Въздушните войски - полковник) Иван Андреев Михайлов, роден в Търново. Картичката е изпратена в началото на декември 1909 г., когато той е мичман ІІ ранг (подпоручик, дн. - лейтенант). На практика Иван

Михайлов е първият командир на българската военноморска авиация, началник е на Морското училище, изявен командир е на Дунавската флотилия, а по-късно командир на въздухоплавателния полк и на Въздушните войски. Един от учредителите е на Българския народен морски сговор - БНМС (вж 9 декември 2012 г. 125 г. от рождението на капитан І ранг Иван Михайлов (1887 г. - 1962 г.)
Сега да се върнем към подателя: Андрей Русчев. Очевидно е, че почеркът е детски, ученически. В „Офицерският корпус в България 1878 - 1944 г.“ - том пети и шести (съставител Румен Руменин, С., 1996 г.) има неколцина офицери с фамилията Русчев, при това и от Търновския регион, но Андрей няма. Очевидно, племенникът на Иван Михайлов е предпочел друг път в живота. Но пък в архива на фамилията Шкорпил (Иван Михайлов е зет на Херман Шкорпил) има интересна снимка от 1915 г. На нея лейтенант (дн. капитан-лейтенант Иван Михайлов) позира с две дами в моряшка униформа и с млад кадет от Военното на Н.В. училище - може би друг негов родственик. За дамите нямаме информация, но ръкописният коментар върху снимката: „Зародиша на БНМС, 2.VІІІ.1915 г.“, подсказва тяхната съпричастност към морското обществено движение у нас.

Още за капитан І ранг Иван Михайлов можете да прочетете в статията на д-р Мариана Кръстева „Свободните зидари в България през първата половина на ХХ век - свидетелство на един морски офицер”, публикувана в печатното издание на „Морски вестник”, бр. 370 от м. август 2012 г.: https://morskivestnik.com/compass/news/2012