НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ „ВАПЦАРОВИ ДНИ” (4-7 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.)
От 4 до 7 декември 2021 г. във Варна за седми пореден път ще се проведат Националните поетични празници „Вапцарови дни”. Инициативната група, организираща празниците с подкрепата на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организират в рамките на „Вапцарови дни 2021” Трети национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров и Седми национален рецитаторски конкурс по творби на Н. Й. Вапцаров за любители.
Във връзка със засилените мерки по повод на епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, конкурсът ще се проведе във виртуална среда!                      
С Т А Т У Т
на Третия национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров
Творби за литературния конкурс се приемат до 20 ноември 2021 г. (събота) на посочения по-долу адрес.
Обявяването на наградите на класиралите се на първите три места в конкурса ще бъде на официалните сайтове на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 8 декември 2021 г.
Условия за участие:
В конкурса се допускат за участие автори на стихотворение или есе без ограничения във възрастта.
За участие в конкурса се приемат до две произведения в една от формите на литературното изкуство - есе (до две страници във формат „Times New Roman“, 12) или стихотворение, които не са публикувани в книга, на страниците на периодични издания или в социалните мрежи в интернет.
Конкурсът е анонимен. Произведенията се представят напечатани и неподписани по три екземпляра в непрозрачен плик. В същия плик се поставя по-малък запечатан плик с един екземпляр от произведението, подписано, с кратки биографични данни на автора, електронен адрес и/или телефон за контакт. Малките пликове ще бъдат отворени след определяне на класацията от журито.
Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:
Голяма награда - 550 лв. и плакет от кмета на Община Варна
І награда - 400 лв.
ІІ награда - 300 лв.
ІІІ награда - 200 лв.
Участниците в литературния конкурс дават съгласие за публикуване на произведенията си.
Представените произведения не се рецензират и не се връщат.
Произведенията се изпращат на адрес:
гр. Варна - 9002
Български пощи - Клон 2
ул. Иван Аксаков 7А
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за конкурса „Вапцарови дни“
Разноските по изпращането на произведенията са за сметка на участниците.
С Т А Т У Т
на Седми национален конкурс-рецитал по творби на Н. Й. Вапцаров за любители
Конкурсът ще се проведе във виртуална среда. Желаещите да участват в конкурса следва да подготвят и изпратят в срок до 20 ноември 2021 г. (събота) видеоклип със своето изпълнение на избрано от тях произведение на посочения по-долу адрес.
Обявяването на наградите на класиралите се на първите три места във всяка възрастова група на конкурса ще бъде на официалните сайтове на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 8 декември 2021 г.
Условия за участие:
1. В конкурса се допускат за участие непрофесионални изпълнители на художествено слово по творби на Вапцаров (поезия или проза) с времетраене на изпълненията до 5 мин., които ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:
до 11 год.
11-15 год.
16-24 год.
над 25 год.
2. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:
Голяма награда - 450 лв. и плакет от Началника на ВВМУ
Във всяка възрастова група:
І награда - 350 лв.
ІІ награда - 250 лв.
ІІІ награда - 150 лв.
Ще бъдат раздадени и много поощрителни награди.

Заявки за участие в конкурса и видеоклипове се приемат до 20 ноември 2021 г. на следния електронен адрес:
vaptsarovi-dni-2021@naval-acad.bg

В заявката да бъдат приложени:
Трите имена на участника и възраст
Заглавие на произведението
Времетраене на изпълнението
Видеоклип със запис на изпълнението
Телефон за контакт

Справки на тел.: 0897803295 - Росица Колева