НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОДРОБНО ЗА МОРСКОТО РАДИО В НЕГОВОТО
НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ - РАДИОТЕЛЕГРАФНА
СТАНЦИЯ „ФРАНГА”

Варна
Предложената статия за началата на радиото в България, естествено започнало като морско радио, не е чисто научна. Тя не е и чисто научно-популярна, а по-скоро опит за поглед върху известното за станцията, т.е. за някакво обобщаване на известните данни. Всъщност стремежът на автора е бил да покаже по-жив образ на станцията. На уважаемия читател да се даде възможност да си представи по-ясно както работата на живите хора, така и използваната техника. Специално авторът си постави задача да акцентира върху използваните технически решения и похвати от съвременна инженерна гледна точка, тъй като независимо от немалкия брой изследвания, някои твърде задълбочени (виж цитираните източници), върху работата на станцията, точно такъв поглед, мисля,  не е представян. Но това изискваше и използване на някои хипотези, далеч не всички доказани. Т.е. по отношение на доизясняване на точните схемни решения и използвани машини и апарати, все още не достига достатъчно точна техническа информация. И следва да продължи да се търси, тъй като не е невъзможно да има някъде запазена такава (например в технически журнали за вахтите). Принципите на организацията на работа също бяха кратко засегнати, както и някои важни причини за недостатъците и обстоятелствата, които в края на краищата прекратяват работата и брегова радиостанция България има чак около 25 години по-късно. Дано да съм успял донякъде в изпълнението на тези цели.
Варна е мястото, където са родени българските безжични комуникации. А по този начин и радиото в България. Разбира се, че ще се появят много спорове и ревност по отношение на това твърдение. Но тук, както и в цялата книга (настоящата статия е част от ръкопис на книга, но за целите на публикацията е напълно преработена - б.м., С.Д.), предметът е техника, която е много по-важна от всичко друго. А тя е безпристрастен и безжалостен свидетел! И затова е толкова важно познаването на техническата история. През 1912 г., на 1 май, е пусната официално в действие Безжична телеграфна станция „Франга” с официално име „Радиотелеграфна станция” (вж. по-долу - б.м., С.Д). За нея има написани твърде много статии, глави от книги, доклади, част от които са достъпни и в мрежата, но има и такива, които ако не неверни, то поне са или неточни, или неясни, или не са технически коментирани досега. Тази станция е първата наземна радиостанция в България изобщо. За да има твърдо установена и функционираща безжична телеграфна служба (радио или, което е същото в разглеждания период, радиотелеграф), е необходимо наличието не само на мобилни станции, но и наземни такива. По-късно и специално в морската подвижна служба  те са известни като брегови радиостанции.  Корабни станции, поне една на крайцера „Надежда” (ок. 1911 г. - б.м., С.Д.), има и преди влизане в действие на Безжична телеграфна станция „Франга”.
Данните за „Франга” са сравнително голямо количество, но те са доста разпръснати в различни документи и дори бих казал, че част от тях са хаотични, а в някои случаи не са анализирани от съвременна гледна точка. Тук ще бъдат показани някои източници и данните от тях, а по-надолу ще бъде направен опит за технически анализи и коментари.
При написването на първите варианти на тази статия авторът не познаваше един сборник с четири автентични и много важни документа за станцията, които дават организационни, кадрови, оперативни и технически данни. Това наложи ново редактиране на статията…

Пълния текст на статията на
инж. Стефан ДИМИТРОВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Официално честване от ВМС на 100-годишнината на Радиотелеграфна станция „Франга” с поставяне на паметен надпис по случая, 17 май, 2012 г. (вижда се част от оригиналната сграда).
Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ
Част от оригиналната запазена сграда на първата българска радиостанция, Радиотелеграфна станция „Франга”, 17 май, 2012 г. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ
Интервюираният по случай 100-годишнината на Радиотелеграфна станция „Франга” е мичман от запаса Йордан Киров - флотски ветеран-свързочник, един от радетелите за опазването на заложените по времето на Балканската война традиции в свързочното дело. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ.