НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
БЪЛГАРСКИТЕ МОРСКИ КНИГИ 1970 - 1989 Г.
Приложената тук библиография на морски книги, издадени в България, е разпределена в два раздела: допълнение на библиографията за периода 1824-1969 г., публикувана през 2020 г. в „Морски вестник” на пет части [1] до [5], и библиография на морските книги за периода 1970-1989 г. Допълнението съдържа 99 заглавия, появили се между 1895 и 1969 г. (Приложение 2), а издадените през 1970-1989 г. са 1432 (Приложение 3), т.е. последната част от библиографията на морските книги обхваща общо 1531 заглавия. Шестте части на библиографията съдържат описанията на общо 4280 морски книги. От тях 155 са допълнения, т.е. само 3,6 на сто, и поради това включването им при разглеждането на отделните показатели на морското книгоиздаване (Приложение 4) не изкривява същността на основните изводи.
Средногодишно издадените морски книги през 1970-1989 г. са 77 и това е най-високото постижение на морското книгоиздаване в България през целия проучен период от 166 г. Много по-съществен е обаче фактът, че времето от 1970 до 1989 г., включително, е периодът на най-силно развитие на морското книгоиздаване за цялата му история до 2021 г. Позволявам си тази оценка въз основа на трите си доклада за морските книги у нас през периодите 1990-1993, 1994-1996 и 1997-1999 г., сведенията за морското книгоиздаване през 2019 г. [6] и, отчитайки тиражите през трите периода с най-голям брой издадени морски книги: 2019 г. - 112 заглавия, 1970-1989 г. - 77 бр. средногодишно (най-много морски книги през този периода са издадени през 1981 г. - 104, най-малко през 1975 г. - 53) и 1931-1944 г. - 52 бр. средногодишно (най-много морски книги през този периода са издадени през 1938 г. - 87, най-малко през 1944 г. - 11).
От 1990 г. насам издателствата изключително рядко посочват тиражи в библиографските карета на книгите и те на практика са изчезнали от тях. Междувременно по финансови причини тиражите значително са намалели, като издания под 100 бр. вече не са рядкост, а известни издатели предлагат оферти и за един брой [7]. Тук за оценката на съвременното разпространение на морската книга в България (2019 г.) използвам данните за тиража, публикувани от Националния статистически институт [8]. При 112 морски книги със среден тираж 802 екз. през 2019 г. морската литература (художествена и специализирана) се разпространява в общ обем ок. 90 000 екземпляра. При такъв резултат е безсмислено да се изчислява среден тираж за периода 1970-1989 г., защото тогава тиражите от 90 000 до над 150 000 за ЕДНА книга са обичайна практика в морското книгоиздаване, т.е. само една морска книга стига, образно казано, до толкова читатели, колкото в наши дни всичките новоиздадени морски книги през една година. Нещо още по-лошо, през 2020 г. средният тираж е паднал на 533, т.е. с 33,5 на сто, и тази неблагоприятна тенденция (всъщност от 2018 г. насам) е трайна [10, с. 6]! Колкото до периода 1931-1944 г., при средно 52 заглавия годишно и среден тираж 3026, морските книги достигат до ок. 157 000 души, т.е. до 74 на сто повече читатели в сравнение с възможностите на днешното мирновременно морско книгоиздаване на XXI век …
Преводната морска литература съществено се увеличава през 1970-1989 г. по показателите относителен дял на преводните заглавия и брой на езиците, от които се превежда - 35 на сто (537 заглавия) от 27 езика! На практика тогава българските читатели получават най-широкия достъп до чуждестранна морска литература: руски, френски, немски, английски, испански, италиански, полски, шведски, португалски, чешки, турски, норвежки, нидерландски, словашки, сърбохърватски, естонски, унгарски, фински, латвийски, гръцки, румънски, датски, исландски, белоруски, арабски, китайски и литовски. В наши дни (2019 г.!) относителният дял на преводната морска литература е два пъти по-малък - едва 18 на сто от само 7 езика: английски, френски, немски, руски, португалски, испански и шведски …
От представените досега 4280 морски книги за периода 1824-1989 г. само 3714 (86,8 на сто) са описани в електронния каталог на НБКМ. Останалите 566 (13,2 на сто) заглавия издирих в регионални, ведомствени и музейни библиотеки, прикнижни, пристатийни и други тематични библиографии, антикварни сайтове и частни колекции. Положително има все още неописани морски издания, но и събраните в тази библиография са добра основа за по-задълбочено изследване както на историята на морското книгоиздаване, така и на отделни морско-исторически теми, вкл. дисертабелни.
Дължа благодарност на главния редактор на „Морски вестник” д-р Атанас Панайотов преди всичко за изключителния жест да публикува в сайта на вестника шестте части на библиографията на българските морски книги 1824-1989 г. в обем 668 стр., който далеч надхвърля ежедневната оперативна подготовка на изданието, както и за предоставените ми неизвестни за мен заглавия или корици на книги, което съдействие е конкретно посочено в съответното библиографско описание.

Пълния текст на изследването на инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прегледате тук.

3909. Антонов, Георги. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944-1945. [Монография]. Варна, Г. Бакалов, 1985. 176 с., с ил., портр., факс., 3 л. сх. 1 418 тир. - НБКМ
3924. Дойков, Васил,  Йордан Радоев и Йордан Казаков. Български трицвет по Дунав. Страници за българското речно корабоплаване. Варна, Г. Бакалов, 1985. 96 с., 12 л. ил. 3 110 тир.
4027. Морска врата на родината. (80 г. пристанище Варна). [Сб. материали]. Състав. Теменужка Любенова. Варна, Г. Бакалов, 1986. 148 с., 16 л. ил. 3 119 тир. - НБКМ