НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров подписа споразумение по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Така Морското училище стана част от Консорциума, който ще бъде бенефициент по програмата. В него влизат още Националният военен университет „Васил Левски“, където бе официалното подписване на споразумението, както и Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Университетът за национално и световно стопанство, Академията на Министерството на вътрешните работи и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.
Програмата е приета с решение на Министерския съвет и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания: 2017 - 2030 г. Целта е повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи и обединява усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес-организации в страната.
Реализацията на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ продължава до 2025 г. Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти и студенти за развитие и обогатяване на научните постижения в полза на обществото.
Целта е да бъде повишено количеството на публикациите, да бъдат създадени съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина. Споразумението предвижда още създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса. Научната програма ще даде възможност и за съвместни обучения на докторанти, ще привлече участници от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори секторът за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.
Георги НИКОЛОВ