НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НЕОЧАКВАНИ МОРСКИ РАКУРСИ В НОВАТА И МНОГО
ИНТЕРЕСНА КНИГА „ПЪТЯТ КЪМ СОФИЯ”

„Произход, образование и мотивация на Принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски за мисията в България”
Може би изглежда малко странно, че в „Морски вестник” се разглежда такава историческа тема, тъй като може би се смята, че тя има малко общо с морските дела. Но нека се задълбочим - по времето на Княз, а по-късно - след 1908 г., Цар Фердинанд, е създадено най-голямото българско морско предприятие - Българското търговско параходно дружество, като Указът за създаването му е подписан именно от Княз Фердинанд. Пак по негово време военният ни флот става Флот на Н.В. с шеф княз Фердинанд. Дори това е достатъчно, за да ни заинтересува подобна книга. От друга страна има много кораби, свързани с царското семейство - и като имена, и като корабоплавателна дейност. Например параходът „Цар Фердинанд”, парният катер „Амалия” (https://morskivestnik.com/) и други, многократно разглеждани в „Морски вестник”. И нещо друго много важно - „Морски вестник” е споменат изрично в използваните от автора писмени източници при написването на тази наистина крайно интересна книга на страница 224, под рубриката „Вестници, списания, сайтове”.
Книгата „Пътят към София”, с автор известният наш историк проф. Петър Стоянович, е произведение, което всеки човек с интерес към историята на България и собствения си народ трябва да прочете. Написана е с характерния за автора много увлекателен стил, но това ни най-малко не накърнява нейната научна стойност. Тази монография е научно съчинение, написано с използване на огромен документален архивен материал - достойнство, което познаваме и от другите трудове на автора. Като професиионален историк, той има афинитет към документа, като източник на автентична информация. Това е първото нещо, което впечатлява много сериозно в произведението. Освен използваните 178 труда, показани в „Библиография” в края на книгата, са приложени и източници, като споменатите по-горе „Вестници, списания, сайтове:”, които са 31 броя, както и „Архиви, библиотеки и музеи”, които са 19 броя. Особено информативни са бележките под линия, които са 430. Приложените снимки (някои от които много редки и достъпни за автора) са 31, като някои са снимки на литографии, гербове, печат, а също и снимки на Фердинанд и членове на неговото семейство.
В книгата се осветлява пътят на Фердинанд, преди да поеме българския княжески престол, като има и някои препратки за след това. Очевидно е, че това време и годините на младия Фердинанд са по-малко известни и по-малко изследвани в нашата история, или поне така е най-малко за нас, непрофесионалните любители на историята. Но има един момент, който трябва да се подчертае и e показан, и отбелязан изрично от автора в Увода на неговата монография. Това е задълбоченото изследване в главата „Кампании срещу произхода” - именно преките роднински връзки с унгарския род „Кохари”. Макар че се интересувам от българска история и знаех за преките роднински връзки и с френския, и с английския кралски родове, не бях запознат с този аспект на семейството на Княз, по-късно Цар Фердинанд. Т.е. книгата разшири погледа ми. Това, което прави сериозно впечатление е, че Петър Стоянович е максимално обективен. Той обяснява и се аргументира защо Фердинанд е малко сатанизиран след Първата световна война, за което има известни основания, но пък и отбелязва, че всъщност това е прекалено до дадена степен, и трябва да се отдаде заслуженото на Фердинанд за изграждане на Съвременна България, което обективно не може да се отрече. Точно по негово време (разбира се и след това, при сина му Цар Борис ІІІ) България се превръща в доста развита европейска страна за времето си. Авторът не крие и недостатъците на Фердинанд. Но за всичко това може да се научи, ако се прочете тази наистина увлекателна книга. Тя съдържа Увод, главите „България и Балканите - образ и подобие”, „Личност и публичен образ на принца”, „Семейство, майка, образование”, „Кампании срещу  произхода му”, „В огледалото на предшественика”, „Същинската подготовка за новата мисия”, „Пътуване за България и коронация” и Заключение.

Варна, 26 януари, 2022 г.
Инж. Стефан ДИМИТРОВ

Корицата на книгата „Пътят към София” от проф. Петър Стоянович.
Княз Фердинанд в адмиралска униформа.