НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА АНТОН БУЗУКОВ - АВТОР НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТЕПИС ЗА ЯПОНИЯ (1906 Г.)
Пътеписът „Пътьом през Япония” (1906 г.) от Антон Бузуков е известен в историческата литература не по-късно от 1978 г. [1, с. 221]. За популяризирането на съдържанието му съществено допринася Георги Н. Николов, който през периода 1994-2013 г. публикува пет литературно-критични статии с почти еднакъв текст, но без биографични сведения за автора [2] до [6]. През февруари 2007 г. българоезичната енциклопедия Уикипедия помества кратка биография на А. Бузуков, която го представя като военен и революционер, но все още не споменава за пътеписа му от 1906 г. [7]. Междувременно тази биография е допълнена и уточнена изключително в частта за военната и революционната му дейност, а за посещението му в Япония е отделено едно изречение [8].
През 2014 г. пътеписът на А. Бузуков беше публикуван в два сборника с различни съставители:
- Румяна Пенчева - ръководител на отдел „Фондове и литературно наследство” в Националния литературен музей в София [9];
- доц. д-р Роман Хаджикосев - преподавател по нова българска литература
в Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград [10], [11].
Нямах  възможност да ползвам текстовете на двата сборника в частта им за пътеписа на А. Бузуков, но по отзиви за тях в интернет си позволявам да приема следното:
- Р. Пенчева не предлага никакви нови данни за биографията му, а за нея ползва кратък дословен преглед въз основа на биографичната статия в Уикипедия;
- доколкото последната редакция на енциклопедичната статия за А. Бузуков в Уикипедия (към 30 авг. 2021 г.) се позовава на публикациите на Г. Н. Николов и Р. Пенчева, но не споменава сборника със съставител доц. д-р Р. Хаджикосев, предполагам, че той не съдържа нови сведения за биографията на А. Бузуков и неговия пътепис (дано не съм прав!).
Тук предлагам както нови сведения за биографията на А. Бузуков, така и критичен прочит на някои от публикуваните данни за него и пътеписа му. Известни досега сведения споменавам само дотолкова, доколкото са свързани с предлаганите от мен коментари. …

Пълния текст на изследването на инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

https://upload.wikimedia.org/
Вестник „Реч”, № 466, 25 ноем. 1908 (ст. ст.), с. 2.