НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЧЕНГЕНЕ ИСКЕЛЕСИ ВЪРХУ КАРТАТА НА ХЕНДРИК ДОНКЕР ОТ 1699 ГОДИНА
Ченгене искелеси е малък залив, скеля (кей, пристанище) и селище в южния край на Бургаския залив.
За първи път Ченгене искелеси (Ченгене скеле) се споменава през 1656 г. от османския пътешественик Евлия Челеби*. В пътеписа си той пише:
„В едно от тези островчета, именно в „Света Анастасия“ има един богат манастир, в който един път в през годината се събират много християни и празнуват. Отсрещната страна на този остров се казва „Ченгене скеле“, което е оживено“. Д. Г. Гаджанов. Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на XVII век. // Периодическо списание на Българското книжовно дружество в София, XXI, кн. LXX. 1909, с. 717.
Най-ранното представяне на Ченгене искелеси върху географски карти е върху картата на нидерландския картограф Хендрик Донкер (Hendrick Doncker 1625-1699). Тя се датира между 1659 и 1699 г. (последното издание на картата е от 1702 г.)**. 
Картата е със заглавие: „Nieuwe accurate en naauwkeurige kaart vande Pontus Euxinus hodie Mare Nigrum by de Russe genaamt Zorno More of de Swarte Zee, Mitsgaders de Hellespont of Straat van Constantinopoli in Groot bestreck”. Картата е с размери 52 х 61 см. Линейният мащаб е в немски, английски, испански и италиански мили (приблизително) 1:2 150 000.
Върху картата Ченгене искелеси е представено с формата „Cyganorum portus vel Tsitan pskelesi”.
Копие от картата се съхранява във френската национална библиотека „Галика“ (Bibliothеque nationale de France, Gallica) със сигнатура GE SH 18 PF 99 P 15 D.
Френската национална библиотека притежава и руско копие на картата, където Чингене искелеси е представено с формата „Циганской портъ или читанпскелеси“ (Bibliothеque nationale de France, dеpartement Cartes et plans, GE SH 18 PF 99 P 16 D).
* Евлия Челеби (Evliya Сelebi, 1611-1682) - османски пътешественик и историк. Пътешествията си, осъществени между 1640 и 1676 г., описва в десеттомно съчинение, което нарича „Книга за пътешествията” (Seyahatnаmesi).
**Досега беше прието, че най-ранното представяне на Ченгене искелеси върху географски карти е картата на Гийом Делил от 1703 г. - „Carte de la Hongrie et des pays qui en dependoient autrefois - Guillaume De l'Isle, 1703” (Карта на Унгария и страните, които някога са били зависими от нея).

Анастас АНГЕЛОВ

Отсечка от картата на амстердамския картограф Хенрих Донкер - между 1659 и 1699 г.
Ченгене Искелеси върху картата на Хендрик Донкер от 1699 година