НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
80 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ВЕСТНИК
„КОРАБОСТРОИТЕЛ” (1942-1943 Г.)

„… само чрез могъществото на родните ни кораби ние ще създадем и една силна и могъща морска България”
Елин Пелин, в. „Корабостроител”, 31 авг. 1942 г.”

Нито един от ветераните-корабостроители, които през 80-те години на миналия век разпитвах за личните им спомени относно додеветосептемврийското корабостроене във Варна, не пожела да си спомни за първопроходеца в историята на българската корабостроителна периодика. През 1987-1989 г. авторски колектив от Варна подготви обемист ръкопис на „История на Корабостроителния завод „Георги Димитров”- Варна”, в който ръководителят на колектива е същевременно и автор на главата „Полагане на основите на съвременното корабостроене във Варна (1907-1944 г.)”. В общо 62 страници на тази глава няма нито една дума за вестник „Корабостроител” от 1942-1943 г., но пък авторът е посветил 13 (тринадесет) страници на дейността на БКП по онова време в рамките на Държавната корабостроителница и Кораловаг [1, с. 64-76]. Убеден съм, че той не е подценявал значението на заводската периодика, защото в друга глава на същия ръкопис е отбелязано: „Свой дял в партийно-политическата работа сред трудовия колектив имат и периодичните печатни издания на завода. През 1951 г. излиза първият брой на многотиражката „За родно корабостроене”, по-късно вестник „Корабостроител” с дългогодишен главен редактор Иван Ст. Дринчев” [1, с. 171].
Дори в началото на 90-те години, когато за  пионерния корабостроителен вестник попитах известния морски деец и съвременник на събитията Тремол Иванов, той с учудване отговори отрицателно. Нещо повече, няколко години по-късно, през 1998 г., издаде небезизвестните „Страници от историята на българското корабостроене”, в които също не споменава нито дума за въпросното издание, макар да е документирал факта, че е ползвал архива на инж. Тодор Делистоянов, съхраняван във Военноморския музей във Варна [2, с. 348, т. 13 д] ...
В действителност съществуването на първия вестник „Корабостроител” е съобщено в библиографската литература още през 1962 г. Към обичайното описание на издателските данни е добавена обаче и нелицеприятната за тогавашните обществени условия оценка: „Списва се в националистически и монархически дух” (подч., И.А.) [3, с. 422]. Да се пише преди Десети ноември за издание с подобно идеологическо клеймо беше немислимо. От личен опит ми е добре известно, че дори авторът да би проявил неблагоразумие, пак нямаше да се намери редакция, която да му публикува ръкописа. И до днес отлично помня, че когато през 1980 г. реших да проучвам додеветосептемврийската история на българското корабостроене и в тогавашната Окръжна библиотека - Варна наивно подадох заявка да получа за преглед списанието „Морски сговор”, наложи се преди това писмено да помоля директорката на библиотеката, за да получа разрешение за достъп. Поради тези позабравени днес обстоятелства единствената публикация, посветена специално на капиталистическия вестник „Корабостроител”, се появи едва през  1990 г. [4]. Тя е дело на Божидара Димитрова - дългогодишен уредник на музейната сбирка в Корабостроителния завод „Георги Димитров” - Варна (днес „Булярд корабостроителна индустрия” АД), както и във Военноморския музей - Варна (1984-1991 г.), и предлага полезни сведения за изданието. Въпреки това обаче са необходими някои уточнения и най-вече - по-подробно представяне на съдържанието.
Какъв е видът на периодичното издание (списание или вестник)? Според общоизвестния библиографски указател на българския периодичен печат до 1944 г., издаден през 1962 г., „Корабостроител” е списание [3, с. 422]. В най-ново време тази версия се разпространява и от проф. Георги Калагларски от Варненския свободен университет [5], който едва ли е виждал изданието. Иначе щеше да знае, че редакцията на „Корабостроител” твърди „нашия вестник” (болд, И.А.). Така го възприема и тогавашният пълномощен министър на Япония Акира Ямаджи, когато му подаряват няколко броя от изданието: „Вестникът (болд, И.А.) и снимките ще останат завинаги един мил и незабравим спомен за мен от часовете, прекарани между Вас” [6]. „Корабостроител” е издаван в необичаен вестникарски формат (А 4), но такива съвременни вестници също се срещат. …

Пълния текст на тази статия на инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Тодор Делистоянов, Технология на машинно-строителните материали. Част 4. Заваряване. Варна, 1949. 535 с. – https://www.svetanaknigite.com Авторът е посочен като „лектор във Военно Морското у-ще“.
„Главата“ на брой първи на в. „Корабостроител“, 4 май 2942 г.
Инж. Тодор Делистоянов, снимката е публикувана в сп. „Морски сговор“. Според инж. Иван Алексиев: „Логично е да се приеме, че инициатор за издаването на вестника е началникът на Държавната корабостроителница – Варна, инж. Тодор Делистоянов. Най-вероятно той е и авторът на статията „Нашите задачи” в първия брой, представяща редакционната политика“…
Носът на измервателния кораб за река Дунав „инж. Минчев”, построен в Държавната корабостроителница във Варна. Снимката е публикувана във в. „Корабостроител“.