НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СЪЮЗЪТ НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

На 29 април 2022 г. в залата на Гарнизонния стол във Варна Съюзът на подводничарите в Република България (СПРБ) проведе редовното си Общо събрание, което през тази година бе и отчетно-изборно.
Гости на събранието бяха началникът на Щаба на българските ВМС капитан І ранг Камен Кукуров, заместник-председателят, той и секретар на Общинската организация на СОСЗР във Варна подполковник о.з. Захари Захариев, управителят на фирма „Инхом“ - Белослав, и концесионер на подводницата - музей „Слава“, бордови номер „С-84“, г-н Данко Калчев, членът на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва (СОР) „Атлантик“ - капитан ІІІ ранг о.з. Иван Гоцев, както и приятели, и симпатизанти на СПРБ.
В отчетните доклади на Управителния и Контролния съвет на Съюза (УС и КС) изнесени съответно от председателите им - капитаните І ранг от запаса Станко Станков и Владимир Владов, бе направен обстоен преглед на дейността на подводното братство през съюзната 2021 и началото на 2022 г., както и работата на УС, и в частност - финансов анализ на 2021 г.
В отчетния доклад председателят на СПРБ изрази дълбоката благодарност на ветераните подводничари към Министерството на отбраната, Командването на ВМС, ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и сродните военно-патриотични организации, за тяхната подкрепа и помощ в дейността на Съюза.
В последвалата дискусия, наред с удовлетворението на членовете на Съюза, бяха отправени и сериозни критики и препоръки към органите за управлението му. Остро бе поставен въпроса за събираемостта на членския внос, ниските темпове на набиране на нови членове и понижената активност по отношение на изразяване на позицията на СПРБ по важни и наболели въпроси на държавното и местно управление.
Топли думи и поздравления към ветераните подводничари отправиха гостите на събранието.
Делегатите на събранието единодушно приеха докладите на УС и КС и ги освободиха от отговорност за 2021 календарна година. Приета бе амбициозна програма за съюзната 2022 година.
Събранието избра нов Управителен и Контролен съвет на организацията. Нов член на УС е капитан ІІІ ранг о.з. Румен Стоянов - ръководител на катедра „Корабни силови уредби“, доцент, доктор във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, бивш механик на подводница в Осми отделен дивизион подводни лодки. Контролният съвет също има нов член - майорът от запаса Димитър Димитров (Мейджъра), бивш дивизионен миньор в Осми отделен дивизион подводни лодки.
Събранието единодушно преизбра председателите на УС и КС - капитаните І ранг от запаса Станко Станков и Владимир Владов.
Традиционно срещата завърши с почерпка и вечеря, по време на която излязоха „на бял свят“ още стари спомени и забавни случки от славното минало.
От Управителния съвет на СПРБ.

Подводницата „Слава“ в открито море. Снимка Валентин ГЕОРГИЕВ.