НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ ВЪРХУ КАРТА НА ЧЕРНО МОРЕ НА АНДРЕЯ БИАНКО ОТ 1436 ГОДИНА
Андреа Бианко (Andrea Bianco) е венециански капитан и картограф от 15-и век. Морският му атлас (с размери 28 х 39 см) е издаден през 1436 г. Той съдържа 10 карти, начертани върху пергамент; картата на Черно море е втора в атласа. Той се съхранява в националната библиотека „Марциана“ във Венеция (Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia). https://medea.fc.ul.pt/view/chart/1231/viewer
Тук представените карти на Черно море са от оригиналния атлас от 1436 г. и адаптирано (недатирано) копие от неизвестен автор. Адаптираното копие (27 x 37,5 см) се съхранява във френската национална библиотека „Галика“ (Bibliotheque nationale de France, departement Cartes et plans, CPL GE D-7892 (RES)). https://gallica.bnf.fr/ark
На картата „Черно море“ в широкия Бургаски залив, между Месембрия и Созопол, Андреа Бианко е нанесен и остров Света Анастасия. С червени надписи той е отбелязал по-значимите градове и крепости. По западното крайбрежие на Черно море с червени надписи са Калиакра, Варна, Месембрия и Созопол. Със знак „+“ са нанесени добрите котвени стоянки.

Анастас АНГЕЛОВ

Картата „Черно море“ от морския атлас на Андреа Бианко, 1436 г.
Адаптираното копие на картата „Черно море“ се съхранява във френската национална библиотека „Галика“.
Отсечка от адаптираното копие на картата „Черно море“ с остров Света Анастасия.