НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЛЯТНО АТЕЛИЕ „МОРСКА ЧИТАЛНЯ” В ДВОРА НА
ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

От 4 август т.г. в двора на Военноморския музей започва да се провежда лятно ателие „Морска читалня”. Веднъж седмично, всеки четвъртък, между 15:00  и 17:00 часа, посетителите ще могат да се запознаят със специално селектирана литература. Така след посещението си в музея провокираните от историята ще имат възможността да допълнят новите си знания и впечатления. Първите теми, които ще бъдат разгледани и дискутирани, са „Историята на корабоплаването” и „Морските навигационни средства“. Подходът към разглежданите сфери ще позволи и на най-малките читатели да вникнат в основната материя и да се запознаят с базисните понятия.
И тъй като морската история е необятна като самото море, то всяка седмица ще бъдат предлагани нови теми и различни посоки към опознаването й. В началото на съответната седмица ще се съобщава върху какво предстои да се насочи фокусът на вниманието, като посетителите ще могат да предлагат темите, към които имат най-голям интерес.
На готовите да се включат в това приключение и да разширят познанията си чрез книжовното богатство на библиотеката на Военноморския музей ще е необходима дневна читателска карта на цена от 2 лв.