НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ МЕМОАРНАТА КНИГА „ЗА БЪЛГАРСКОТО
КОРАБОСТРОЕНЕ С ЛЮБОВ” НА ИНЖ. ГЕОРГИ Н. ГЕОРГИЕВ-
КАНГАСЕЙРО (1927-2011 Г.)

На 6 април 2022 г. се навършиха 95 години от рождението на корабостроителния инженер Георги Николов Георгиев-Кангасейро - един от най-заслужилите ръководители в историята на българското корабостроене, почетен гражданин на Варна от 2007 г. След кончината му през 2011 г. получих от неговия син Валери част от личния архив на баща му, в който най-същественото беше ръкопис за второ поправено и допълнено издание на мемоарната му книга „За българското корабостроене с любов”. Бях редактор на нейното първо издание (2002 г.) [1], [2] и приживе на автора, когато той започна подготовката на ръкописа на второто ? издание, обещах да го редактирам.
Въпреки искреното ми уважение към автора не успях да изпълня обещанието си, защото на практика ръкописът е останал недовършен. Той се състои от две основни части:
I част - екземпляр от първото издание, в който от автора са нанесени три вида бележки: 1. Шест допълнения (на машинопис) към конкретни страници, завършени напълно от автора; 2. Кратки добавки от едно-две изречения (на машинопис) към конкретни страници, завършени напълно от автора; 3. Поправки на думи и цифрови данни, както и зачеркнати текстове на конкретни страници. Първата част е напълно завършена от автора, респ. подготвена за редактиране.
II част - ръкопис в напълно суров вид (обем - десетки страници), който не е завършен от автора. Би било непочтено от моя страна преди всичко към паметта на автора, да си позволя някаква намеса в този текст, който по етични съображения след редактирането задължително се съгласува с автора. Некоректно би било и към читателите, защото те биха получили моите размисли, а не спомените на инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро.
За да изпълня все пак поне отчасти обещанието си, реших да си позволя следния компромисен вариант:
Първо. Тук публикувам само шестте завършени напълно от автора допълнения (на машинопис) към конкретни страници (т. 1 от част I). Към две от тях съм приложил мои бележки, но като цяло не съм си позволил да редактирам текста. Когато редактирах първото издание, подобни редакторски бележки съгласувах предварително с автора и едва след това ги отразявах в текста, т.е. те не са се появили в текста на изданието като мои бележки под черта или в края на книгата. Това е разбирането ми за коректност между редактор и автор. В интерес на истината Кангасейрото прие без никакви възражения над 90 на сто от препоръките ми, по част от останалите направи някои промени, и много малка част не одобри. Сега този подход е невъзможен и затова не се намесвам по никакъв начин в авторския текст. Всички илюстрации и текстовете към тях са добавени от мен.
Второ. Екземпляра от първото издание на книгата с нанесените от автора три вида бележки (част I по-горе), заедно с материали за недовършения ръкопис, намиращи се в зелена папка с твърди корици (част II по-горе), ще предам по-късно на съхранение за ползване от всеки автор, желаещ да изследва историята на българското корабостроене.
Освен това прилагам и стихотворението „Равносметка” от инж. Г. Н. Георгиев-Кангасейро. Ръкописът му получих от инж. Иван Ж. Лазаров през 2002 г. и понастоящем се съхранява в личния ми архив …

Пълния текст на тази публикация на инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Мемоарната книга „За българското корабостроене с любов” на инж. Георги Н. Георгиев-Кангасейро (Варна, ИК „Морски свят”, 2002. 176 с.).
Инж. Георги Н. Георгиев-Кангасейро като генерален директор на Държавното стопанско обединение „Корабостроене” (1970-1975 г.).