НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НОС И ФАР ШАБЛА В РУСКА ЛОЦИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ
ОТ 1851 ГОДИНА

През 1846 г., по заповед на адмирал Михаил Петрович Лазарев (1788-1851), командир на руския Черноморския флот, е организирана хидрографска експедиция със задачата да опише бреговете и пристанищата в Черно море. В експедицията са включени два ветроходни кораба (тендери) на руския Черноморски флот - „Поспешный“ [1] и „Скорый“ [2], под командването на лейтенантите Григорий Иванович Бутаков (1820-1882) [3] и Иван Алексеевич Шестаков (1820-1888).
От пролетта на 1847 г. до 1850 г. хидрографската експедиция работи по описанието на руските Черноморски брегове. След дипломатическа преписка между руското Министерство на външните работи и Османското правителство, на 15 юни 1849 г. експедицията получила специално разрешение да обследва бреговете и пристанищата на Мала Азия и Румелия [4]. При обследването на османските брегове руските кораби „Поспешный“ и „Скорый“ са съпровождани от две бригантини от османския военен флот „Ahter” (Ахтер) [5] и „Neyyir-i Zafer” (Нейир-и Зафер) [6], под общото командване на майор Етхем бей (Deniz Binbasi Ethem Bey). В края на август 1850 г. работата на експедицията е завършена и на 10 септември руските кораби се завръщат в пристанището на Севастопол. През 1851 г. Григорий Бутаков и Иван Шестаков издават в Николаев „Лоция на Черно море“ (Лоция Чернаго моря), в която публикуват резултатите от хидрографската експедиция.
По Румелийското (българското) крайбрежие експедицията изследва нос Шабла и удобните котвени стоянки в заливите на Калиакра, Варна, Месемврия, Бургас, Ченгене искелеси, Созопол и Ахтопол.
За нос и фар Шабла в Лоция на Черно море е отбелязано:
„Нос и кула Шаблер, или Шабла. На 121/2 мили [7] NON
1/2 (NO 30°) от нос Калиакра, на ниско разположения край на стръмния нос, се вижда сивкава стара голяма сграда на бивш фар, чиято осмоъгълна кула, леко стеснена към върха, стои върху висока, четириъгълна основа и изглежда отдалече като кораб с платна близо до брега. Недалеч от кулата има доста голяма и много забележима могила, която отдалече се вижда по-добре от кулата.
От носа се простира на изток, с дължина кабелт [8] и половина, риф, по който се носят белите води.
Цветът на водата около носа е по-светъл от околните води, много по-далече от този с дължина кабелт и половина, и около Шаблер, дори далеч навътре в морето, дълбочината е много неравномерна на места, така че след 19 сажена [9], по-близо до брега, можете да намерете 37 сажена и т.н. От северната страна на носа дълбочината се променя изключително бързо от 20 сажена до 6.
При нормално метеорологично време, т. е. при SO ветрове, а след залез слънце NW, постепенно затихващи към обяд, близо до носа беше забелязано (в края на юли 1850 г.) течение от NO от около 1/2 миля на час.
Недалеч на север от фара, има голям раздвоен пясъчен хълм, от който също излиза риф, дълъг 3 кабелта. На север от този хълм има две големи езера; в най-близкото до хълма езеро може да се види водата от върха на мачтата, ако се приближите до брега. Срещу северното езеро има голяма гора, по която то лесно може да  се разпознае. На север от езерата се вижда селище; а голямото село Шаблер, заобиколено от дървета и разположено на възвишение зад носа, може да се види от NO.
Край нос Шаблер понякога се разбиват кораби и това породи слухове, че от него в морето се простира дълъг риф. Трябва да се отбележи, че на Западния бряг на морето срамните спекулации в ущърб на застрахователните компании не са рядкост, а Созопол дори е известен с подобни сделки. Често отиват там, за да продават товари, след което разбиват умишлено кораба на друго място. С изключение на много неравномерната дълбочина около Шаблер и малките рифове, споменати по-горе, слухът за опасностите в тази точка на носа не беше потвърден по време на сондажите през 1850 г.
„... Фарове и знаци. По турските брегове на Черно море има само 4 фара, два от които (на входа на

Лоция Чернаго моря, Николаев, 1851.
Адмирал Григорий Иванович Бутаков.
Портрет на вицеадмирал Иван Алексеевич Шестаков.
Константинополския пролив) са зле осветени, третият (при Пендерекли) [10] е още по-зле, а четвъртият (при нос Шаблер) изобщо не е осветен“ [11].

Бележки:
1. „Поспешный“ - едномачтов тендер (1845), 10-12 оръдия, командир лейтенант Григорий Иванович Бутаков.
2. „Скорый“ - едномачтов тендер (1845), 12 оръдия, командир лейтенант Иван Алексеевич Шестаков.
3. А. Лурье, A. Маринин. Адмирал Г. И. Бутаков. Москва, Военное издательство, 1954, с. 26-28.
4. Kemal Ozdemir. Osmanli Haritalari. Istanbul, Creative Yayincilik / Avea, 2008, s. 220; Dr. Zeynep Emel Ekim. Black Sea and Marmara Sea Maps in The XIXth Century / XIX. Yuzyildaki Karadeniz ve Marmara Denizi Haritalari. // Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi / The Journal of Social Sciences Institute, Yil/Year: 2019, Sayi/Issue: 45, p. 341-342, 352-353 (The Prime Ministerial Ottoman Archives (BOA), Document No; HR. TO, 284/69), 353-354 (BOA, Document No; HR. TO, 285/9), 354-355 (BOA, Document No; I. HR, 55/2582); https://www.altayli.net/
5. „Ahter”, бригантина, 22 оръдия, екипаж 157 души.
6. „Neyyir-i Zafer”, бригантина, 18 оръдия, екипаж 143 души.
7. 1 морска миля е равна на 1 852 м.
8. 1 кабелт е равен на 185,2 м.
9. 1 сажен е равен на 1,83 м.
10. Пендерекли - Eregli (Хераклея Понтика).
11. Лоция Чернаго моря. Николаев: В Типографии Черноморскаго Гидрографическаго Депо, 1851, с. 416-417, 418, XII; Морской сборник, Том V, Май 1851, с. 423.

Анастас АНГЕЛОВ