НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Картата на Черно море е част от портолан на Средиземно море (Portulan de la Mеditerranеe, des cоtes de Portugal, Espagne, France, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, d'Afrique, Arabie, Inde, Chine, Iles de la Sonde, etc., et de l'Amеrique du Nord et du Sud) от 1575 г. Той е работа на Ангелус от Марсилия (Angelus me fecit In Masilia, 1575), и е принадлежал на Кристол Виги (Le presant livre est а patron Cristol Viguiе), капитан на кораб от Марсилия.
Атласът съдържа 14 карти - 8 върху пергамент (фино обработена овча кожа) и 6 - върху хартия и има размери 30 х 19,5 см. Той се съхранява в Националната библиотека на Франция в Париж (Bibliothеque nationale de France. Dеpartement des Manuscrits. Franсais 9669).
Първата карта от атласа на Ангелус (Angelus) е карта на Черно море (Mer Negre). Тя е върху пергамент и има размери 29,5 х 39,5 см. Ограничена е от червена рамка. Крайбрежната линия е оцветена в златисто. Картата е украсена с три компасни рози с 16 посоки на ветровете и 4-и изгледа на градове, най-големият от които е на територията на България. Изгледът представя голяма крепост върху зелен хълм с 3 островърхи кули. Над крепостта се веят знамена със златна корона върху червен фон и сребърни полумесеци върху син фон, сигурен знак за принадлежност на територията към Османската империя. Коя е изобразената от Ангелус крепост - Несебър, Варна или Калиакра, може само да се гадае.
На картата на Ангелус с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е представена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са отбелязани gauarna (нос Калиакра), barna (Варна), и mesenbra (Несебър). Със знак „+“ са отбелязани удобните корабни стоянки. С два знака „+“ пред нос Шабла (loxiluxico) е нанесен и опасния за корабоплаването подводен риф. В Бургаския залив, между Несебър и Созопол с червено мастило е нанесен и остров Кешиш адасъ (Света Анастасия).
Топоними по западния бряг на Черно море: grossea, zanouarda, pangalaj, loxiluxico, gauarna (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrissa (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rosico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), calamano (Емона), mesenbia (Несебър), sissopoli (Созопол), esino (Маслен нос), uerdisso (нос Урдовиза), gastopoli (Ахтопол), stanquinai (Инеада).

Отсечка от картата „Черно море“ на Ангелус (Angelus) от Марсилия от 1575 г. с Варна (barna). Национална библиотека на Франция, Париж.
Angelus, Mer Negre, 1575. Bibliothеque nationale de France. Dеpartement des Manuscrits. Franсais 9669.

Анастас АНГЕЛОВ
ВАРНА ВЪРХУ КАРТА НА АНГЕЛУС ОТ МАРСИЛИЯ ОТ 1575 ГОДИНА