НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Габриел де Валсека (Gabriel de Vallseca, преди 1408 - след 1467) е каталунски картограф от еврейски произход.
Морската карта на Габриел де Валсека (Carta nаutica de Gabriel de Vallseca, 1439) се съхранява в Каталунската националната библиотека в Барселона, Испания (Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Spain, Inv. 3236). Тя е върху пергамент (фино обработена овча кожа) и има размери 1120 x 750 мм.
Върху картата, с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени Варна (barna) и Несебър (mesenber).
Над Константинопол и Пера се веят знамената на Византийската империя (династията на Палеолозите)* и на Генуа**. Над крепоста Вичина (на остров Пъкуюл луй Соаре на река Дунав) се вее знаме с тамга - татарска везна***.
Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), zanauar (нос Мидия), costanssa (Костанца), pangala (Мангалия), lasiluxico (нос Шабла), gauarna (Каварна), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), gallato (нос Галата), viza (обзор), cdelemano (Емона), mesenber (Несебър), lasillo (Поморие), scafidia (Димчево), sisopoli (Созопол), aexine (Маслен нос), uerdizo (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).
* Династията на Палеолозите управлява Византия от 1261 до 1453 г.
** И. К. Фоменко. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII - XVII в. Издание второе. Москва, Издательство „Индрик“, 2011, с. 366.
*** Пак там, с. 366.

ВАРНА ВЪРХУ КАРТА НА ГАБРИЕЛ ДЕ ВАЛСЕКА ОТ 1439 ГОДИНА
Отсечка от „Морска карта на Габриел де Валсека, 1439“ с Варна (barna).
Carta nаutica de Gabriel de Vallseca, 1439. Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Spain, Inv. 3236.
Анастас АНГЕЛОВ