НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Джорджо Сидери, наречен Калапода (Giorgio Sideri - Calapoda), е картограф от 16-и век, роден в Кандия (днес Ираклион на остров Крит), работил във Венеция. Той е принадлежал към известна критска фамилия и е бил капитан на търговски кораб. Активен е между 1537 и 1565 г. Според архивни данни, Джорджо Сидери е пребивавал на остров Крит от 1564 г. до смъртта си през 1581 г.
Картата (Карта на Източното Средиземноморие и Черно море) е част от атлас с 5 карти върху пергамент (фино обработена овча кожа). Той се съхранява в библиотеката „Марчиана“ във Венеция, Италия (Biblioteca Nazionale Marciana). 
Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени сanauarda (нос Мидия), caliacra (нос Калиакра), uarna (Варна), mesebria (Несебър), sixopoli (Созопол), stagnada (Инеада).
Пред нос Шабла (losillucicho) със знак „+“ и 2 точки са нанесени опасните за корабоплаването подводен риф и плитчини. Между Каварна (gauarna) и Балчик (carbona) с червено мастило е нанесен несъществуващ остров.  
Топоними по западния бряг на Черно море: proslauicca (остров Китук), groxea (), сanauarda (нос Мидия), gostanсa (Костанца), pangalla (Мангалия), losillucicho (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castriсi (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), rosico (на южния бряг на Варненския залив в месността „Карантината“), galato (Галата), mauro (Черни нос), lauiсa (Обзор), cdesemano (Емона), mesebria (Несебър), lassillo (Поморие), poro (Бургас), schafida (Димчево), sixopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuco (нос Урдовиза), gathopoli (Ахтопол), stagnada (Инеада).

Отсечка от картата на Джорджо Сидери - Калапода от 1537 г. със западния бряг на Черно море и Варна (uarna). Библиотека „Марчиана“, Венеция, Италия.
Giorgio Sideri (Calapoda), Chart of the Eastern Mediterranean and Black Sea, 1537. Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, Call Number: It IV 61=5323.

Анастас АНГЕЛОВ
ВАРНА ВЪРХУ КАРТА НА ДЖОРДЖО СИДЕРИ – КАЛАПОДА ОТ 1537 ГОДИНА