НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ КОМПЕТЕНТНОСТТА Е СРЕДСТВО
КЪМ ПО-УСПЕШЕН БИЗНЕС

Който контролира компетентността, контролира
съответствието;
който контролира съответствието, контролира успеха!
Аз
Задавали ли сте си въпроса кои са най-регулираните отрасли в света? На пръв поглед не труден въпрос, но отговорът е заплетен. Една от причините е трудността да се дефинира какво означава: „слабо“, „силно“ или „нормално“ регулирани; или пък значение имат разширените изисквания за лицензиране на дейности, засилен контрол или регулаторно участие; или типа регулации, били те… за безопасност, финанси или екология? Въпроси, които не са тема на тази статия, но уводно ви насочвам към факта, че водният транспорт е един от десетте най-строго регулирани от международни, европейски и национални органи… всъщност е на 10-то място. Но по динамика на регулиране е доста по-напред и отива към 5-то място. Няма да коментирам дали участниците в целия процес на морски превоз са били или са подготвени да поемат цялата бюрократична тежест и са в състояние да  отговорят адекватно на текущи и бъдещи регулаторни предизвикателства.
Със сигурност, някои професионално, други от любопитство се интересуват какво ни очаква, сега и в бъдеще; дали ще продължим да живеем и работим в среда на непрекъснато нарастващи и променящи се морски конвенции, закони, правила или вътрешни политики; и ако „ДА“ (а то е със сигурност „ДА“), как заинтересованите страни да бъдат в крак с текущите нужди на корабната индустрия и същевременно да могат да отговорят съответстващо на всички международни, европейски и местни нормативни изисквания.
Една фирма, за да има ефективна програма за СЪОТВЕТСТВИЕ (точно изпълнение) с ПРАВИЛАТА е необходимо да има следните основни елементи и практики, като минимум:
- Писмени политики и процедури
- Служител по съответствието/отдел за съответствие.
- Ефективно обучение и образование
- Формиране и прилагане на култура на съответствието
- Ефективни линии за комуникация
- Вътрешен мониторинг и одит
- Налагане на стандартите чрез добре установени насоки
- Бърза реакция при открити проблеми чрез коригиращи действия
- Периодично преглеждане на показателите за съответствие, за да се оцени ефективността на програмата
- Лидерството в съответствието е част от прегледите на ефективността на старшия мениджмънт
- Бързи, балансирани и ефективни решения относно дейностите по съответствие
Не е трудно да открием общото във всичките изброени елементи … да, това е ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР, който чрез консолидирането на знания, умения и опит се явява ключова част в осигуряването на КОМПЕТЕНТНИ действия, необходими в развитието и налагането на гореспоменатите елементи на съответствие.
Насочвам вашето внимание към две ключови думи: …

Тази статия на капитан Румен ГЕОРГИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Капитан Румен ГЕОРГИЕВ