НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Батиста Тестароса (Battista Testarossa) е италиански лоцман и картограф от 16-и век. Картата (Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe) е върху пергамент, фино обработена овча кожа. Тя е създадена в Лондон през 1557 г.* Картата се съхранява в колекциите на Кралско географско дружество в Лондон.
Картата е украсена със 7 рози на ветровете с 32 лъча (румби), с лилии сочещи на север. Мрежата от курсови линии (локсодроми) са нанесени с червено и зелено мастило. Крайбрежната линия на Черно море (MAR MAJOR) е нанесена със зелено мастило. 
На територията на България е нанесен надпис с черно мастило - GRECIA.
Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени uarna (Варна), lanzomini (нос Шабла) и mese (Несебър). Нос Шабла, с формата (lanzomini), се среща за първи и последен път.

ВАРНА ВЪРХУ КАРТА НА БАТИСТА ТЕСТАРОСА ОТ 1557 ГОДИНА
 
Отсечка от картата на Батиста Тестароса от 1557 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (uarna). Кралско географско дружество, Лондон (Royal Geographical Society, London).
* Вероятно картата на Батиста Тестароса е най-ранната известна морска карта със скала на географските ширини. Ричард Пфледерер от Кралското географско дружество в Лондон определя картата „като визуално зашеметяваща и технически брилянтно ръководство за навигация“ (Richard L. Pflederer. Testarossa. Rediscovery Books Limited, 2007).
** Не открихме достъпно цифрово копие с висока резолюция. Цената (€ 475), на която getty images предлага това копие, е твърде висока за изследователите.

Анастас АНГЕЛОВ
Battista Testarossa, Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe, 1557. Royal Geographical Society, London, Call Number: MG 265.C.16.