НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА МОРЯЦИТЕ ВЕТЕРАНИ „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ
ГР. ВАРНА“

Обява от Управителния съвет на Сдружението

На основание Чл. 26 от Устава на същото, обявява, че свиква извънредно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 25 април 2023 г. от 10.00 часа в клуба на ул. „Панагюрище“ № 17 - гр. Варна.

1. Дневен ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
1.1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението;
1.2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия;
1.3. Приемане проектобюджета за 2023 година;
1.4. Приемане на решение за промени в Устава на Сдружението;
1.5. Избор на Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия;
1.6. Обсъждане и утвърждаване размера на месечното възнаграждение
на Председателя и другите изборни длъжности, както и въпроси, свързани със стимулиране или санкциониране на длъжностни лица в Съюза.

Среща на моряци ветерани от Параходство БМФ, 1975 г.
Хорът на моряците ветерани, 1988 г.