НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ ОТ МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ
ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТИ ЗА СИГУРНОСТ НА
ПАНЕВРОПЕЙСКИ ХАКАТОН

Два отбора от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съставени от курсанти и от студенти, се включиха в паневропейски хакатон на тема Space for Defence & Security. Hackathon CASSINI - 2023, се проведе от 24 до 26 март в София. В него участваха водещи специалисти от Европейската комисия, от Европейската космическа агенция, български експерти от държавната администрация, представители на военни и граждански университети. Хакатонът е част от инициативата на Европейската комисия за подпомагане на конкурентоспособността и иновативността на стартиращи компании в областта на Космоса (Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative - CASSINI). От българска страна форумът се организира от Офиса за трансфер на аерокосмически технологии РЦТ - ТТО - БАН, съвместно с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Петото издание на хакатона - CASSINI, бе тематично насочено към използването на технологии, свързани с Космоса, с които да се подобри и развие способността за сигурност и отбрана в Европа.
Двата отбора на Морското училище се представиха отлично в състезанието.

Ръководител на двата екипа е доц. д-р Сияна Люцканова. Курсантският отбор с капитан мичман Георги Лолов, и в състав: главен старшина Тони Георгиева, главен старшина Георги Димитров, старшина I степен Шанел Ахмедова и старшина II степен Ивелина Иванова, представи проект Black Sea U.P.E.M.S. (Съюз за защита на Европейските морски пространства). Това е кооперативен проект между България и Румъния, чрез който се въвеждат мониторинг, вътрешна и външна организация за изследване и защита на териториалните води на Европейските държави от Черноморския регион. Разработени са няколко основни направления: „Климатични промени“; „Изследване и мониторинг на подводния свят“; „Регионална сигурност“; „Търсене и спасяване“; „Осигуряване на корабоплаването“; „Съхраняване и предаване на данни към Copernicus“.
Студентският екип от Морско училище показа проект THUNDERSTRIKE (Tactical Homeland United Network for Disaster, Emergency Response, Strategic Targeted Reconnaissance and Intelligence Key Efforts - „Тактическа вътрешна обединена мрежа за бедствия, реагиране при извънредни ситуации, стратегическо целево проучване и разузнавателни ключови усилия“). Отборът е в състав: Димитър Димитров - III курс, „Киберсигурност“ - лидер на екипа; Янислав Трендафилов - Staff 2 софтуерен инженер във VMware, Любомир Точев - I курс „Киберсигурност“ и DevOps Engineer в DXC Technology, Антон Атанасов - II курс „Киберсигурност“, и Асен Асенов - главен специалист в Морската астрономическа обсерватория и планетариумa в Морското училище. Отборът е създал THUNDERSTRIKE с цел спасяване на човешки животи при мащабни бедствия, причинени от природни катаклизми, терористични атаки или други извънредни ситуации. Основно предимство на THUNDERSTRIKE е това, че може да помогне за решаването както на граждански проблеми, така и на проблеми, свързани със сигурността, като използва една и съща сигурна инфраструктура. Бизнесът може да използва мрежата за оптимизиране на ежедневните си операции и да извлича скрита стойност, без да прави компромис с неприкосновеността на личния живот или сигурността на ЕС.
ТHUNDERSTRIKE представлява значителен напредък в областта на реагирането при извънредни ситуации и управлението на бедствия. Като осигурява надежден, разпределен и ефективен модел за обработка на данни, системата има потенциала да спасява хора в бъдеще, да помогне да се гарантира, че служителите, реагиращи при извънредни ситуации, разполагат с информацията, от която се нуждаят, за да вземат възможно най-добрите решения по време на криза.
Росица КОЛЕВА
Снимки ВВМУ