НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МОТОРНИЯТ КАТЕР „ПИЛОТ 3“ Е НА ПЛАНОВ РЕМОНТ В „БУЛЯРД - КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ“
Моторният катер „Пилот 3“ - собственост на „Пилотска станция Варна“ ЕООД, е на планов ремонт в „Булярд - Корабостроителна индустрия“. Както се вижда на снимките, освен докуването на корпуса, се извършва и профилактика на главния двигател. В тази варненска корабостроителница се извършват ремонтите и на останалите плавателни съдове на варненската пилотска станция. Това става на основание на сключения между двете фирми рамков договор.
„Пилотска станция Варна“ ЕООД е основната организация, която осигурява външен и вътрешен пилотаж в пристанищата и подходите към тях в Севeрния морски район на България - от нос Емине до румънската граница.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Моторният катер „Пилот 3“ в действие. Снимка Пресиян ПАНАЙОТОВ.
Момент от изваждането на главния двигател за профилактичен ремонт. Снимка Гинчо ГИНЧЕВ.
След изваждането на главния двигател корпусните работи продължават. Снимка Гинчо ГИНЧЕВ.