НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар

Преди 95 години във Варна:
ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА МЕХАНИЧЕСКА КОРАБНА КООПЕРАЦИЯ
„СЪГЛАСИЕ“

Многократно в свои публикации изследователят инж. Иван Алексиев ни припомня, че корабостроенето и кораборемонта във Варна през първите десетилетия на ХХ в. е слабо проучена тема. Сред предприятията в тази област той посочва и основаната през април 1920 г. „Производителна механична корабна кооперация „Съгласие”. Забележете: 1920-та година! Ньойски договор (1919 г.), национална катастрофа, стопанска разруха и криза…
Във „Варненски търговски индустриален вестник“ (г. І, бр. 10 от 6 април 1928 г., с. 2) узнаваме интересни факти от историята на това все още малко познато корабостроително и кораборемонтно предприятие. В публикацията се посочва, че на 12 април 1920 г. „осем души дългогодишни опитни майстори механици и техници основават производителната механическа корабна кооперация „Съгласие“, като вземат от общината два декара място, край самото езеро, до старата гара, и построяват своята кооперативна фабрика със стругарски, леярски и дърводелски отдели“. В леярския отдел има три пещи, в които могат да се отливат детайли до 700 кг, „а при комбинации се постига, разбира се, десетки пъти по толкова“.
Тук се извършва „строеж и поправка на лодки, гемии, моторни и платноходни“, а така също „поправка на параходи“. Сред тези поправки са: „генерален ремонт на машините и котли(те) на параход „София“ (на Българското търговско параходно дружество - бел. Ат.П.), поправка на борда и подводната част също на големия наш параход „Варна“ (също на БТПД) - машини и котли. Тук е правен частичен ремонт освен на всички наши параходи, но и на няколко чужди. Тук е направен наново целият корпус на яхта „Камчия“ (на военния флот - подч. и бел. Ат.П.)… Дори и тогава, предприятието не нараства на повече от 35 души.
Примерът със „Съгласие“ не е изолиран случай. Но е показателен с това, че и при най-тежки условия малкият морски бизнес у нас е в състояние да направи чудеса, ако държавата не му пречи, разбира се. И днес край бреговете на Варненското езеро има множество малки корабостроителни и кораборемонтни фирми, които успешно отстояват позиции на нашия и на международния пазар в този сектор на морския бизнес. И би било добре ако тези наши морски бизнесмени знаят, че те са продължители на една вековна традиция.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Основният ремонт на „Камчия“ и подмяната на бордовата обшивка на парната яхта през 1923 - 1924 г. Ясно се вижда, че след изчукване на ръждата, обшивката на кърмата е като „дантела“… Със сигурност част от цивилните майстори са от Производителната механическа корабна кооперация „Съгласие“. Снимката е от Военноморския музей.
„Главата“ на „Варненски търговски индустриален вестник“ (г. І, бр. 10 от 6 април 1928 г., с. 2)
Рекламата на Производителната механическа корабна кооперация „Съгласие“, публикувана в сп. „Морски сговор“, бр. 3 от 1925 г.
Рекламата на Производителната механическа корабна кооперация „Съгласие“, публикувана в сп. „Морски сговор“, бр. 4 от 1924 г.
Публикацията във „Варненски търговски индустриален вестник“ (г. І, бр. 10 от 6 април 1928 г., с. 2).