НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Петрус Корнетус (Petrus Cornetus) е нидерландски картограф от 17-и век, работещ в Ротердам.
Картата на Петрус Корнетус от 1618 г.* е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 71 х 55 см. Тя се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж.
Картата е украсена с две рози на ветровете с 16 и 32 лъча (румби) с лилия сочеща север. Западния бряг на Черно море (Pontus Eux / Mare Major) е нанесен с червена линия, топонимите - с кафяво мастило. Върху територията на България е нанесен надпис Walachia. В широкия Бургаски залив с червено мастило са нанесени три острова, а срещу Маслен нос (axme) - по-голям остров в синьо.
Върху картата на Петрус Корнетус от 1618 г. е нанесен и нос Шабла (lixitussi). С това име носът се среща за първи и последен път.
Топоними по западния бряг на Черно море: zanavalda (нос Мидия), costantia (Костанца), pangallay (Мангалия), lixitussi (нос Шабла), carboma (Балчик), castrica (резиденция „Евксиноград“), mauro (Черни нос), lanizo (Обзор), cdelemano (Емона), axme (Маслен нос), verdixi (нос Урдовиза).

НОС ШАБЛА ВЪРХУ КАРТА НА ПЕТРУС КОРНЕТУС ОТ 1618 ГОДИНА
Отсечка от картата на Петрус Корнетус от 1618 г. със западния бряг на Черно море и нос Шабла (lixitussi). Национална библиотека на Франция, Париж.
Petrus Cornetus, Chart of the Mediterranean and Black Sea, 1618. Bibliotheque nationale de France, Call Number: CPL GE C-5099 (RES).

* Подпис и датировка на картата в стилизиран картуш в горния ляв ъгъл: „Fecit hanc chartam Petrus Cornetus Anno salutis 1618 tot Rotterdam”.
Анастас АНГЕЛОВ