НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
„УНИФОРМИ, ВЪОРЪЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ НА АПРИЛСКИТЕ
ВЪСТАНИЦИ ОТ 1876 Г.“

Така е озаглавена поредната книга на изследователя от Балчик Венцислав Чаков, която наскоро излезе от печат. Тя продължава поредицата, в която вече излязоха три книги: „Униформи, въоръжение и снаряжение на българите в Сръбско-турската война 1876 г.“, „Униформи, въоръжение и снаряжение на българските доброволци в Руско-турската война 1877-1878 г.“ и „Униформи, въоръжение и снаряжение на българските легионери и четници от 60-те години на ХІХ в.“
И тук Венцислав Чаков остава верен на себе си и сам илюстрира и това свое изследване. Художник на корицата е Пеньо Пенев, а печатницата - „Академично издателство на Русенски университет „А. Кънчев“.
Защо тази книга се появява четвърта поред, а не по-рано? Във „Въведение“-то авторът обяснява: „Докато за по-ранните периоди, проучвани от автора (60-те години на ХІХ в.), има съхранени иконографически материали като фотографии и гравюри, тъй като те са правени и съхранявани извън териториите на поробеното отечество, то за периода на Априлското въстание такива липсват! Запазени са единствено кокарди на въстаници и образци оръжие. Това твърде много затруднява изследването на периода, рисуването на възстановките, които, макар и базирани на писмени данни, са и плод на авторска интерпретация“.
След като разглежда и представя облеклото, снаряжението и въоръжението на въстаниците, Венцислав Чаков се спира върху техните особености в четирите революционни окръга. На първо място той отделя най-голямо внимание на Четвъртия революционен окръг, който „е най-отпред в подготовката на въстанието, а след избухването му там то е най-значително по обхват и численост на въстаническите сили“.
Интересна е цялостната възстановка на ръководителя на ІV революционен окръг Георги Бенковски, чието облекло е и най-добре документирано. Впечатляват и възстановките на конниците от Хвърковатата чета, на предводителите на въстанието, както и на обикновените въстаници от различните революционни окръзи. Подробно са разгледани в тази тематична насока „Четата на войводата Христо Ботев“ и останалите въстанически чети. Книгата завършва с професионално разработени графични приложения и подробна библиография.
Всеки, който желае да се свърже с Венцислав Чаков, може да му пише на адрес: vchakov@abv.bg
Атанас ПАНАЙОТОВ