НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
95 ГОДИНИ ОТ ОСВЕЩАВАНЕТО НА „КОРАЛОВАГ“ - ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА
ПОСТРОЙКА НА КОРАБИ, ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ

В бр. 18 от 1 юни 1928 г. „Варненски търговски индустриален вестник“ на първата си страница публикува водеща информационна кореспонденция под заглавието „Освещаването на „Кораловаг“ с подзаглавието „Крупната придобивка за нашето мореплаване. Присъствието и речта на Н. В. Царя“. Кореспонденцията започва така: „Нашата индустрия се обогати с още едно грамадно предприятие, а родното ни мореплаване с една ценна придобивка за поддръжка в изправност и задоволяване нуждите на плавателните съдове. В неделя на 27 април във Варна се освети предприятието за постройка на кораби, локомотиви и вагони „Кораловаг“. На тържеството присъстваше консулското тяло от града, а от столицата дойдоха специално за случая министър Бобошевски (Цвятко Петров Бобошевски по това време е министър на търговията, промишлеността и труда - бел. Ат.П.), директора на железниците г. Божков, бившия такъв г. Каракашев, бившия министър К. Георгиев (Кимон Георгиев през 1926 - 1928 г. е министър на железниците, пощите и телеграфите - бел. Ат.П.) и др.“
Цар Борис ІІІ пристига в адмиралска униформа и действа съгласно протокола спрямо официалните гости, като изчаква молебена и словото на Н. В. Преосвещенство митрополит Симеон. Дядо Симеон призовава „божията благословия за успеха в културно, търговско и икономическо отношение за издигането на България“. Цар Борис ІІІ също произнася слово, в което дава висока оценка на създателите на „Кораловаг“ и завършва така:
„Поздравявайки сърдечно акционерното дружество и всички инициатори и участници в предприятието с днешното ново начинание, на което пожелавам успех и с искрени тоже пожелания за ползотворна дейност на всички, които ще работят тук и за напредъка на нашата техника, обявявам Варненския док и фабриката при него за открити. Да живее България!“
Припомням това събитие не само по повод на неговата годишнина. А коментарите оставям на читателите на „Морски вестник“.
Атанас ПАНАЙОТОВ

Плаващият док „България“ през 1927 г. - във финалната фаза от строителството преди откриването му. Източник: http://www.libvar.bg/
Параходът „България“ на Българското търговско параходно дружество е първият кораб, докуван в новооткритото съоръжение. Източник: http://www.libvar.bg/
Факсимиле от публикацията във „Варненски търговски индустриален вестник“, бр. 18 от 1 юни 1928 г.